Kho bạc Nhà nước Hưng Yên: 100% đơn vị giao dịch sử dụng dịch vụ công trực tuyến

08:38 | 31/10/2019

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước Hưng Yên là một trong số ít đơn vị trong toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành “phủ sóng” dịch vụ công trực tuyến đến toàn bộ đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn.    

kho bac nha nuoc hung yen 100 don vi giao dich su dung dich vu cong truc tuyen Sửa quy định hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
kho bac nha nuoc hung yen 100 don vi giao dich su dung dich vu cong truc tuyen Gần hết năm, vẫn có đơn vị chưa giải ngân vốn đầu tư
kho bac nha nuoc hung yen 100 don vi giao dich su dung dich vu cong truc tuyen Kho bạc Nhà nước Hải Dương: Sau sắp xếp bộ máy, công việc thuận lợi không vướng mắc
kho bac nha nuoc hung yen 100 don vi giao dich su dung dich vu cong truc tuyen
Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước Hưng Yên. Ảnh TL.

Với mục tiêu năm 2019 triển khai dịch vụ công tại tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách có giao dịch với Kho bạc Nhà nước tỉnh và Kho bạc Nhà nước huyện, thị xã, trong suốt 10 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước Hưng Yên đã tiếp tục vận hành, khai thác hiệu quả Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, tăng cường tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ để giải quyết công việc kịp thời cho các đơn vị giao dịch.

Kho bạc Nhà nước Hưng Yên đã phân công, bố trí cán bộ nghiệp vụ, tin học phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước để hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời các đơn vị sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Trên cơ sở đó nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các đơn vị sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Kho bạc Nhà nước Hưng Yên cũng thường xuyên cập nhật nhanh chóng các chỉ đạo, thông báo, hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước trên cổng thông tin điện tử, trang chủ dịch vụ công trực tuyến để kịp thời triển khai đạt hiệu quả.

Theo thống kê của Kho bạc Nhà nước Hưng Yên, đến nay, đã có 100% đơn vị sử dụng ngân sách sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Hưng Yên là một trong số ít đơn vị trong hệ thống Kho bạc Nhà nước hoàn thành triển khai dịch vụ công trực tuyến đến tất cả các đơn vị trên địa bàn.

Đại diện Kho bạc Nhà nước Hưng Yên nhận định, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến đã tránh được tình trạng chậm chễ trong thanh toán, giả mạo chữ kỹ và con dâú. Đồng thời, đơn vị cũng biết rõ được trạng thái xử lý hồ sơ từng thời điểm từ khi lập hồ sơ, gửi Kho bạc Nhà nước, xử lý và trả kết quả. Từ đó đã tiết kiệm được chi phí hành chính do giảm thời gian đi lại của khách hàng.

Thùy Linh