Infographics: Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách đối với 27 đơn vị

09:22 | 14/10/2021

(HQ Online) - Căn cứ tình hình thực hiện thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2021, dự kiến tình hình thu các tháng cuối năm, ngày 13/10, Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách đối với 27 cục hải quan tỉnh, thành phố.

Nụ Bùi- Phương Anh