Infographics: Những điểm mới trong chính sách gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021

08:27 | 29/05/2021

(HQ Online) - Sau khi gia hạn thành công hàng trăm nghìn tỷ tiền thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh cá thể trong năm 2020 theo tinh thần của Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, năm 2021, Chính phủ tiếp tục thực hiện việc gia hạn này. Vậy chính sách năm nay có gì mới so với năm 2020?

Những điểm mới trong chính sách gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021

M.Dung- Phương Anh