Infographics: Hiệu suất soi chiếu container vượt 120.000 container/năm

15:30 | 04/03/2022

(HQ Online) - Năm 2021, công tác lựa chọn, soi chiếu container của ngành Hải quan có sự chuyển biến mạnh mẽ, hoàn thành tốt “mục tiêu kép” vừa đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 vừa duy trì ổn định công tác quản lý hải quan, tạo thuận lợi hoạt động XNK.

Hiệu suất, hiệu quả soi chiếu đạt được các kết quả nổi bật, đáng khích lệ, với lượng container được soi chiếu cao nhất trong vòng 5 năm qua, vượt mốc 120.000 container, cao hơn 2,11 lần so với năm 2020. Lượng container phát hiện vi phạm đạt 712 container, tăng gấp 3,08 lần so với năm 2020.

Infographics: Hiệu suất soi chiếu container vượt 120.000 container/năm

Quang Hùng-Phương Anh