Infographics: Cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt việc học tập, làm theo Bác và nêu gương

09:24 | 19/05/2021

Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.

Đảng bộ Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh: Cán bộ, đảng viên là nòng cốt xây dựng đơn vị ổn định, phát triển Đảng bộ Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh: Cán bộ, đảng viên là nòng cốt xây dựng đơn vị ổn định, phát triển

(HQ Online) - Với trên 1.000 đảng viên, Đảng bộ Cục Hải quan TPHCM luôn yêu cầu đảng viên thực hiện trách nhiệm nêu gương ...

Theo đó, để việc thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên cần quán triệt, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể.

Chú thích ảnh

Theo Báo Tin tức