Infographics: 4 nhóm hàng đóng góp ngân sách nghìn tỷ đồng trong tháng 11

09:36 | 04/12/2020

(HQ Online) - Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, số thu ngân sách toàn Ngành tháng 11 đạt 30.002 tỷ đồng, tăng mạnh 31,97% so với tháng 10/2020 và tăng 17,27% so với cùng kỳ 2019.

Nhiều nhóm hàng giúp tăng thu ngân sách trăm tỷ đồng trong tháng 11
Hải quan Hải Phòng hụt thu hơn 13 nghìn tỷ đồng
Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách đạt 11.456 tỷ đồng
Hải quan thu ngân sách hơn 30.000 tỷ trong tháng 11

Tháng 11 được xem là một trong những tháng có kết quả thu ngân sách cao nhất kể từ đầu năm. Qua đó, giúp tổng thu ngân sách toàn Ngành trong 11 tháng đạt 281.389 tỷ đồng, bằng 83,3% dự toán, bằng 79,3% chỉ tiêu phấn đấu, giảm 11,81% so với cùng kỳ năm trước (319.061 tỷ đồng).

Đóng góp quan trọng vào kết quả thu ngân sách tháng 11 là những nhóm hàng nhập khẩu trọng điểm với số thuế cả nghìn tỷ đồng.

Dưới đây là kim ngạch, số thuế của 4 nhóm hàng nhập khẩu lớn trong tháng 11 và con số tăng thêm so với tháng 10/2020 trước đó.

Infographics: 4 nhóm hàng đóng góp ngân sách nghìn tỷ đồng trong tháng 11
haiquanonline.com.vn

Thái Bình