Huy động 108 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong quý 1

08:52 | 01/02/2023

(HQ Online) - Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước, trong quý 1/2023 sẽ phát hành 108 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ.

Trung bình mỗi năm đã phát hành khối lượng trái phiếu Chính phủ trị giá 267.000 tỷ đồng. 	Ảnh: ST
Kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ năm 2023 là 400.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Ảnh: Internet.

Kho bạc Nhà nước vừa công bố kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ năm 2023, theo đó sẽ đấu thầu 400.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Con số này sẽ bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, trong đó, kế hoạch phát hành cho quý I/2023 là 108.000 tỷ đồng.

Cụ thể, kỳ hạn 5 năm và 7 năm là 8 nghìn tỷ đồng. Kỳ hạn 10 năm là 45 nghìn tỷ đồng. Kỳ hạn 15 năm là 45 nghìn tỷ đồng. Kỳ hạn 20 năm là 5 nghìn tỷ đồng. Kỳ hạn 30 năm là 5 nghìn tỷ đồng.

Theo Kho bạc Nhà nước, trong quá trình thực hiện có thể sẽ có điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.

Được biết, hôm nay, ngày 1/2/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức đấu thầu 3 đợt trái phiếu chính phủ, bao gồm: 1 đợt đấu thầu 500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ có kỳ hạn 5 năm; 2 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 và 15 năm đều có giá trị gọi thầu là 5.000 tỷ đồng.

Thùy Linh