Hướng dẫn phân loại xe điện và linh kiện lắp ráp xe điện

20:51 | 07/04/2019

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Cục Hải quan Bình Dương về vướng mắc trong việc phân loại mặt hàng xe điện và phụ tùng lắp ráp xe điện. Theo đó, cần căn cứ vào kết cấu, tính năng và công dụng để phân loại cụ thể.

huong dan phan loai xe dien va linh kien lap rap xe dien Xe điện chở hàng trong phạm vi hẹp không phân loại vào nhóm 87.03
huong dan phan loai xe dien va linh kien lap rap xe dien PEGA ra mắt 4 sản phẩm xe điện mới
huong dan phan loai xe dien va linh kien lap rap xe dien Xe điện tự cân bằng chịu thuế NK 65%
huong dan phan loai xe dien va linh kien lap rap xe dien Truy thu hơn 13 tỷ đồng từ ắc quy xe điện
huong dan phan loai xe dien va linh kien lap rap xe dien
CBCC hải quan Bình Dương kiểm tra hàng NK.

Theo Tổng cục Hải quan, để phân loại chính xác một mặt hàng cần căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XK, NK; căn cứ Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính.

Theo đó, để đảm bảo việc phân loại chính xác và thống nhất, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan Bình Dương chỉ đạo, rà soát, chủ động hướng dẫn DN phân loại theo hướng dẫn sau.

Đối với mặt hàng xe điện, theo mô tả hàng hóa thuộc nhóm 87.03 và 87.13, tham khảo chi tiết HS 2 nhóm này, đồng thời tham khảo Tuyển tập ý kiến phân loại HS 2017 đối với mặt hàng xe điện được phân loại vào nhóm 87.03, phân nhóm 8703.10: trường hợp xác định mặt hàng xe điện có thiết kế, cấu tạo, tính năng và công dụng tương tự, không có thiết kế đặc biệt để chở người tàn tật thì phù hợp thuộc nhóm 87.03.

Đối với mặt hàng là phụ tùng, linh kiện lắp ráp xe điện, Tổng cục Hải quan cho biết, theo chú giải 2 và 3 Phần XVII và tham khảo Chú giải chi tiết Phần tổng quát quy định khái niệm “bộ phận” và “bộ phận và phụ kiện” của hàng hóa thuộc phần này, tham khảo thêm Chú giải chi tiết HS nhóm 87.08.

Theo đó liệt kê các bộ phận và phụ kiện phù hợp là bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05 và phải đáp ứng các điều kiện: phải được xác định là bộ phận phù hợp để sử dụng duy nhất và chủ yếu cho các loại phương tiện; phải không bị loại trừ theo các quy định của các Chú giải.

Trường hợp xác định mặt hàng là linh kiện, phụ tùng lắp ráp cho các xe thuộc nhóm 87.03 thỏa mãn điều kiện trên thì phù hợp phân loại vào nhóm 87.08.

Thu Trang