Hướng dẫn hạn mức trị giá trong EVFTA

10:27 | 10/11/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan có công văn gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố thông báo hạn mức trị giá hàng hóa trong EVFTA.

Được sửa đổi, bổ sung thông tin, thuế suất theo Nghị định Biểu thuế EVFTA
Hải quan TPHCM hướng dẫn doanh nghiệp Phần Lan thực hiện EVFTA
Hải quan Hải Phòng lên kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA
1758-gia-thuy-2
CBCC Cục Hải quan Hà Nội thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. Ảnh: N.Linh

Cụ thể, hạn mức trị giá hàng hóa theo Điều 28 Nghị định thư 1 Hiệp định EVFTA, được nội luật tại Điều 33 Thông tư 11/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Cụ thể, Điều 33 quy định chuyển đổi đơn vị tiền tệ như sau:

1. Trong trường hợp hạn mức trị giá hàng hóa nêu tại điểm b khoản 1 Điều 19 và điểm a khoản 3 Điều 29 Thông tư này được tính bằng đồng tiền khác EUR, hạn mức trị giá tương đương tính theo đơn vị tiền tệ quốc gia của các nước thành viên của Liên minh châu Âu hoặc của Việt Nam được mỗi Nước thành viên ấn định hàng năm.

2. Một lô hàng có hóa đơn thanh toán bằng đồng tiền khác EUR sẽ được xác định hạn mức trị giá quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 và điểm a khoản 3 Điều 29 Thông tư này theo hạn mức do Nước thành viên liên quan ấn định.

N.Linh