Hướng dẫn gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa bị ách tắc do dịch Covid-19

16:27 | 07/01/2022

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Cục Hải quan Lạng Sơn về thủ tục gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa do dịch Covid-19 làm ách tắc tại cửa khẩu xuất.

Thủ tục thay đổi cửa khẩu xuất đối với hàng hóa quá cảnh
Hướng dẫn giám sát hàng hóa quá cảnh thay đổi phương thức vận tải
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Cục Hải quan Lạng Sơn kiểm tra hàng hóa qua công tác giám sát trực tuyến.	Ảnh: H.NỤ
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Cục Hải quan Lạng Sơn kiểm tra hàng hóa qua công tác giám sát trực tuyến. Ảnh: H.Nụ

Theo đó, về thẩm quyền gia hạn thời gian quá cảnh, tại công văn số 4408/TCHQ-GSQL ngày 26/7/2018 của Tổng cục Hải quan thì việc gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa do cục trưởng cục hải quan tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục quá cảnh xem xét, chấp nhận.

Theo đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn dịch Covid diễn biến phức tạp làm ách tắc tại cửa khẩu xuất, đối với trường hợp hàng hóa quá cảnh đã đăng ký tờ khai quá cảnh tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) để vận chuyển đến cửa khẩu xuất khẩu Hữu Nghị hoặc cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) nhưng sau đó thay đổi cửa khẩu xuất từ Hữu Nghị đến Móng Cái hoặc ngược lại, việc gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của cơ quan Hải quan nơi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan thay đổi cửa khẩu xuất (Chi cục cửa khẩu Hữu Nghị hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái).

Về thủ tục thay đổi cửa khẩu xuất đối với hàng hóa quá cảnh, Cục Hải quan Lạng Sơn hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi cửa khẩu đối với hàng hóa quá cảnh theo hướng dẫn tại công văn số 5500/TCHQ-GSQL ngày 23/11/2021 của Tổng cục Hải quan.

N.Linh