Hướng dẫn đưa hàng về bảo quản theo đề nghị của người khai hải quan

10:45 | 25/05/2022

(HQ Online) - Người khai hải quan phải nộp chứng từ gì cho cơ quan Hải quan khi đưa hàng về địa điểm bảo quản? Vấn đề này được Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể các cục hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh
Nhiều lô vắc xin nhập khẩu tiếp tục được tạo thuận lợi đưa về bảo quản tại kho
Công chức Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh
Công chức Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh

Theo đó, trường hợp người khai hải quan đề nghị đưa hàng về địa điểm bảo quản theo quy định tại điểm b.1.4.3 khoản 3 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hướng dẫn người khai hải quan nộp một bản chụp từ bản chính chứng từ chứng minh quyền sử dụng địa điểm bảo quản hàng hóa còn hiệu lực và một bản chụp sơ đồ thiết kế khu vực kho, bãi, địa điểm thể hiện rõ đường ranh giới ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào cứng.

Tổng cục Hải quan cho biết, người khai hải quan chỉ phải nộp lần đầu tiên tài liệu này khi đề nghị đưa hàng về bảo quản.

Căn cứ, chứng từ, tài liệu do người khai hải quan nộp, chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai giải quyết thủ tục đưa hàng về bảo quản theo đúng quy định.

N.Linh