Hướng dẫn chi tiết đăng kí tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan Thuế

16:09 | 08/03/2021

(HQ Online) - Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế là cá nhân thực hiện quyết toán thuế năm 2020 một cách thuận tiện, nhanh chóng, đồng thời phòng, tránh bệnh Covid-19 gây ra, Cục Thuế Hà Nội khuyến khích người nộp thuế là các cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan Thuế.

Cách thức đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan Thuế như sau:

Cục Thuế Hà Nội