Hướng dẫn bù trừ các khoản nợ thuế phát sinh

21:48 | 26/01/2019

Trường hợp người nộp thuế có số thuế nộp thừa được hoàn nhưng còn nợ tiền phí, lệ phí tại các Chi cục Hải quan khác thì Hải quan nơi người nộp thuế có số nộp thừa được hoàn phối hợp với Hải quan nơi người nộp thuế đang còn nợ xác định số tiền phí, lệ phí còn nợ của người nộp thuế trước khi lập lệnh hoàn trả kiêm bù trừ theo từng đơn vị Hải quan.

bu tru cac khoan no thue phat sinh Gỡ treo nợ thuế cho doanh nghiệp xin hủy tờ khai
bu tru cac khoan no thue phat sinh Hải quan thu hồi 1.521 tỷ đồng nợ thuế trong năm 2018

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan với hải quan một số tỉnh, thành phố trong việc thực hiện bù trừ các khoản nợ phát sinh giữa các chi cục hải quan.

bu tru cac khoan no thue phat sinh
Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan cảng Cái Lân, Cục Hairi quan Quảng Ninh. Ảnh: Thu Trang

Một số hải quan tỉnh, thành phố thắc mắc, trường hợp người nộp thuế không đề nghị bù trừ nhưng cơ quan Hải quan phát hiện người nộp thuế còn nghĩa vụ phải nộp các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, các khoản phải nộp khác bao gồm cả tiền phí, lệ phí còn nợ cơ quan Hải quan thực hiện xử lý theo quy định tại điểm b.1 khoản này và thông báo cho người nộp thuế.

Do người nộp thuế làm thủ tục hải quan tại nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh nên trong trường hợp qua kiểm tra phát hiện các khoản phải nộp là tiền phí, lệ phí còn nợ tại các Chi cục khác trong cùng một cơ quan Hải quan tỉnh, thành phố hoặc tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố khác thì sẽ xử lý thuế như thế nào? Có bù trừ với các khoản nợ phát sinh trên không? Công tác phối hợp giữa các đơn vị hải quan như thế nào để đảm bảo thực hiện thống nhất.

Các đơn vị này đề xuất Tổng cục Hải quan cần hướng dẫn để thực hiện thống nhất khi hoàn thuế nộp thừa. Trước mắt đối với hồ sơ hoàn thuế phát sinh, cơ quan hải quan sẽ làm việc với người nộp thuế đề nghị cung cấp chứng từ nộp lệ phí các tờ khai còn nợ, sau đó thực hiện thủ tục hoàn thuế theo quy định.

Trả lời vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp người nộp thuế có số thuế nộp thừa được hoàn, qua kiểm tra phát hiện còn các khoản phải nộp là tiền phí, lệ phí tại các Chi cục, Cục Hải quan thì Chi cục Hải quan nơi người nộp thuế có số nộp thừa được hoàn phối hợp với Chi cục Hải quan nơi người nộp thuế đang còn nợ để xác định số tiền phí, lệ phí còn nợ của người nộp thuế trước khi lập lệnh hoàn trả kiêm bù trừ theo từng đơn vị Hải quan.

Thu Trang