Hộp giấy Purepack chịu thuế NK 20%

12:53 | 27/05/2019

(HQ Online) - Mặt hàng hộp giấy Purepack dạng cắt rời thành từng chiếc, đã in hình, in chữ, dùng để đựng kem (dessert topping), phù hợp phân loại vào mã số 4819.50.00, thuế suất thuế NK 20%.

hop giay purepack chiu thue nk 20 Phản hồi về phân loại mặt hàng đồ uống nhập khẩu
hop giay purepack chiu thue nk 20 Phân loại mặt hàng ván sợi theo chiều dày
hop giay purepack chiu thue nk 20 Phân loại mặt hàng “ổ trượt” theo mục đích NK
hop giay purepack chiu thue nk 20
Ảnh minh họa.

Đây là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan với Công ty TNHH Rich Products Việt Nam về việc phân loại mặt hàng hộp giấy Purepack.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, để phân loại chuẩn xác mặt hàng này cần căn cứ Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 cùa Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Bên cạnh đó là quy định tại Thông tư số 14/2015/NĐ-CP ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiếm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính.

Cụ thể, chú giải mặt hàng cuối Chương 48 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ:

"Mặt hàng “Giấy phức hợp đã in và mặt hàng hộp loại chưa ghép hoặc đã ghép thành hình ống, chưa tạo thành hộp hoàn chỉnh”, kể cả các mặt hàng “giấy và các tông, đã tráng hoặc phủ lớp nhôm ở mặt trong, có gắn chữ hoặc nhãn để chỉ ra rằng loại giấy hoặc các tông này được dùng để đựng sữa ” và mặt hàng “vỏ bao, vỏ tút thuốc lá, có cấu tạo ở dạng giấy, các tông đã in hình, in chữ, mới chỉ gấp nếp theo hình vỏ tút, vỏ bao thuốc lá, chưa phải là hộp hoàn chỉnh ” được phân loại vào phân nhóm 4811, mã hàng 4811.90.49, 4811.90.99 (thuế suất thuế NK ưu đãi 5%), tuỳ theo từng chủng loại; nếu nhập khẩu ở dạng cắt rời thành từng chiếc thì thuộc nhóm 4819, mã hàng 4819.50.00” (thuế suất thuế NK 20%).

Theo đó, mẫu hàng thực tế dạng cắt rời thành từng chiếc, đã in hình, in chữ, dùng để đựng kem (dessert topping). Mặt hàng phù hợp phân loại vào mã số 4819.50.00, thuế suất thuế NK 20%.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, Tổng cục đã có Thông báo kết quả xác định trước mã số hàng hóa số 6930/TB-TCHQ ngày 26/11/2018, mã số 4819.50.00. Mã số 4819.50.00 cũng chính là mã số đề nghị của Công ty TNHH Rich Products Việt Nam tại Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa số 191018/XNK ngày 19/10/2018 và cơ sở đề nghị của Công ty là mã HS từ phía nhà sản xuất cung cấp.

Thu Trang