Hoạt động sản xuất, kinh doanh về bảo vệ môi trường được ưu đãi thuế, phí, lệ phí

10:40 | 18/08/2022

(HQ Online) - Theo quy định, các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về bảo vệ môi trường thuộc dự án, ngành, nghề ưu đãi đầu tư được quy định tại Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi các chính sách thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí.

Không thu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng do cơ sở sản xuất trực tiếp xuất khẩu
Bao bì phải chịu thuế bảo vệ môi trường và không thuộc trường hợp được hoàn thuế

Trước vướng mắc của Công ty TNHH Làng nghề Đông Mai liên quan đến áp dụng chính sách thuế đối với sản phẩm chì tái chế, theo Tổng cục Hải quan, chính sách pháp luật của Nhà nước đã quy định rõ việc ưu đãi cho doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường.

Theo đó, tại khoản 2 Điều 141 Luật Bảo vệ môi trường quy định, các hoạt động đầu tư kinh doanh về bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ bao gồm: Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải; doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường gồm công nghệ xử lý chất thải kết hợp thu hồi năng lượng; công nghệ tiết kiệm năng lượng; dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt tập trung; dịch vụ quan trắc môi trường xung quanh; dịch vụ vận tải công cộng sử dụng năng lượng điện, nhiên liệu tái tạo; sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất, cung cấp thiết bị quan trắc môi trường, thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt tại chỗ, sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường được chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam.

1903-ttxvn-xuat-khau
Ảnh minh họa. (Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất bao, túi đựng chuyên dụng của Công ty Kohsei Multipack Việt Nam tại Khu công nghiệp Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Tại khoản 1 Điều 131 Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường quy định, đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ bao gồm các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư công trình bảo vệ môi trường; hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về bảo vệ môi trường thuộc dự án, ngành, nghề ưu đãi đầu tư được quy định tại phụ lục 30 ban hành kèm theo Nghị định này.

Cũng tại khoản 2 Điều 134 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định các ưu đãi về chính sách thuế, phí, lệ phí khác được thực hiện theo định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí

Đối chiếu với tiết ở mục 2 phụ lục 30 ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường bao gồm sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải đáp ứng các quy định của pháp luật chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ.

Do đó, Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về bảo vệ môi trường thuộc dự án, ngành, nghề ưu đãi đầu tư được quy định tại Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi các chính sách thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí.

Liên quan đến việc xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải, điểm b khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã quy định, sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thuộc trường hợp được miễn thuế xuất khẩu.

Ngoài ra, để xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải được thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tuy nhiên, hiện nay pháp luật không có quy định về việc miễn thuế xuất khẩu đối với trường hợp doanh nghiệp tái chế xử lý chất thải bán cho doanh nghiệp khác để xuất khẩu. Do đó, trường hợp Công ty TNHH Làng nghề Đông Mai bán lại sản phẩm tái chế cho doanh nghiệp khác để xuất khẩu thì không thuộc đối tượng được miễn thuế xuất khẩu.

Nụ Bùi