Hỗ trợ tối đa địa phương thu ngân sách thuế gặp khó khăn

14:43 | 15/07/2019

(HQ Online) - Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà với ngành Thuế tại Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 tổ chức sáng 15/7.    

ho tro toi da dia phuong thu ngan sach thue gap kho khan Thu ngân sách 6 tháng ngành Thuế khá cả về tiến độ và tốc độ
ho tro toi da dia phuong thu ngan sach thue gap kho khan TPHCM: Hơn 10.000 doanh nghiệp bị thanh tra, kiểm tra thuế
ho tro toi da dia phuong thu ngan sach thue gap kho khan Quy định mới về trường hợp được xóa nợ tiền thuế
ho tro toi da dia phuong thu ngan sach thue gap kho khan Doanh nghiệp nào ở TPHCM nợ thuế lớn?
ho tro toi da dia phuong thu ngan sach thue gap kho khan
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu tại Hội nghị.

Số thu cao nhất trong một số năm gần đây

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng thay mặt Bộ Tài chính đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng cục Thuế, Cục thuế, Chi cục thuế trong việc tập trung nguồn thu ngân sách nhà nước. Theo đó, thu nội địa đạt 51,2% dự toán, tăng 12,5% cùng kỳ năm trước, có 50/63 tỉnh, thành phố có số thu nội địa đạt trên 50% dự toán. Đây là năm có số thu cao nhất trong một số năm gần đây, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước.

“Thời gian qua, toàn hệ thống thuế đã tăng cường thực hiện quản lý thuế theo chức năng, đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tăng cường quản lý kê khai thuế, kế toán thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng, tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, đôn đốc thu hồi nợ. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao”, theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà.

Thứ trưởng cũng nhận định, trong 6 tháng đầu năm, hệ thống thuế đã tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện kê khai qua mạng, thu thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, thí điểm hệ thống cấp hóa đơn điện tử, thí điểm khai và nộp thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà; mở rộng cung cấp trực tuyến cấp độ 3 trở lên đối với một số nhóm dịch vụ công.

Tổng cục Thuế cũng đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội, các đơn vị trong Bộ hoàn thiện Luật Quản lý thuế (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua, trong đó có nhiều nội dung quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý thu cũng như triển khai các cải cách trong công tác quản lý thuế từ nay về sau.

“Tổng cục Thuế, các Cục thuế, Chi cục thuế đã tích cực triển khai Nghị quyết số 18 của Trung ương về tinh gọn bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu lực hiệu quả, theo đó tại Tổng cục Thuế đã thu hẹp 27 đầu mối, các Cục thuế tinh gọn 63 đầu mối, tại Chi cục thuế dự kiến giảm khoảng 30% đầu mối cấp đội và tương đương. Tuy nhiên, công tác quản lý thu vẫn đảm bảo thực hiện thông suốt, hiệu quả. Điều này khẳng định tính đúng đắn của Nghị quyết của BCH Trung ương  và của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Tình trạng trốn thuế, né thuế, chuyển giá, chuyển lợi nhuận khá phức tạp

Bên cạnh đó, những kết quả, thành tích đáng biểu dương mà hệ thống thuế đã đạt được trong 6 tháng đầu năm vừa qua, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho rằng công tác quản lý thuế vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định. Đó là việc tình hình kinh tế - xã hội có khó khăn, tăng trưởng có thể đạt cao nhưng tốc độ có chậm hơn năm 2018, bên cạnh đó cũng chịu ảnh hưởng xung đột thương mại của một số nền kinh tế lớn, tình hình hạn hán, bệnh dịch ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Vì vậy có ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ dự toán thu 2019.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, cơ chế chính sách về quản lý thu, chính sách về thuế đã được bổ sung, sửa đổi nhiều, tuy nhiên hệ thống các văn bản pháp luật chưa thực sự đồng bộ, có phần mâu thuẫn nhau; giữa qui định về quản lý thu với qui định về chính sách thuế. Một số nội dung chưa rõ này tạo ra sự bất cập trong thực hiện.

Đáng chú ý, Thứ trưởng cho rằng tình trạng trốn thuế, né thuế, chuyển giá, chuyển lợi nhuận khá phức tạp, nhất là các giao dịch liên kết, mặc dù cơ quan thuế có rất nhiều nỗ lực song cơ chế chính sách chưa thực sự hoàn thiện, chưa phù hợp với thực tế vì vậy có ảnh hưởng đến công tác quản lý thu.

“Đặc biệt, tình trạng nợ đọng về thuế đã được quan tâm xử lý, tuy nhiên tình hình còn phức tạp. Tổng số nợ gia tăng, nhất là nợ không có khả năng thu hồi (đến 30/6 là 83.389 tỷ, tăng 9,3%) hơn 7.000 tỷ. Nợ đọng này phản ánh chưa thực chất, trong đó 20,2% là khoản phạt và tiền chậm nộp”, Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhận định.

Cũng theo lãnh đạo Bộ Tài chính, tình trạng khiếu nại, khởi kiện trong quản lý thuế đã xảy ra ở một số nơi, điều nay có nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân chủ quan, do cách thức xử lý của cơ quan thuế không chắc chắn, nhất là trong việc thanh tra, kết luận thanh tra chưa được chặt chẽ. Bên cạnh đó, đã xuất hiện các đơn thư phản ánh tình trạng nội bộ của một số đơn vị hoặc một số cán bộ công chức cho thấy tính chất phức tạp trong quản lý thuế nói chung cũng như trong công tác quản lý cán bộ nói riêng.

Thu nội địa phảỉ đạt dự toán giao

Nói về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành Thuế, Thứ trưởng Trần Xuân Hà chỉ đạo, các đơn vị trong hệ thống khẩn trương, tích cực trong việc tập trung thu ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách nhà nước vượt 5% dự toán, trong đó thu nội địa (trừ xổ số kiến thiết, tiền thu sử dụng đất, chênh lệch lợi nhuận) đạt dự toán được giao. Một số đơn vị như TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Phú Thọ,.. số thu có khó khăn nhất định (thu tiền sử dụng đất, thu từ khu vực FDI)…cần phải được hỗ trợ tối đa.

Thứ trưởng cũng yêu cầu ngành Thuế phải xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước 2020 tích cực và phù hợp khả năng thực tế. Dự toán thu 2020 tăng 11-12% so với ước thực hiện 2019 (số kiểm tra cao hơn 3%) để đảm bảo cân đối ngân sách.

Tổng cục Thuế cũng phải phối hợp với các đơn vị trong Bộ khẩn trương dự thảo trình Chính phủ các Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế, các Thông tư thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính. Đồng thời, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ không có khả năng thu hồi. Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị nghiên cứu trình Lãnh đạo Bộ ban hành các Thông tư thống nhất hướng dẫn các Nghị định hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế tiêu thụ đặc biệt.

“Ngành Thuế cũng cần tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước, chống chuyển giá. Trong 6 tháng cuối năm, toàn hệ thống thuế phải thực hiện 60% kế hoạch cả năm 2019. Đây là áp lực lớn, song toàn ngành cố gắng hoàn thành. Nhất là chú ý kết luận thanh tra, kiểm tra cho chắc chắn”, lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Ngoài ra, Thứ trưởng Trần Xuân Hà yêu cầu ngành Thuế tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trở lên. Thí điểm thực hiện hoá đơn điện tử ở một số thành phố lớn, thu thuế qua hệ thống kết nối máy tính tiền các khu vực: khách sạn, nhà hàng, grab, bee, goviet,…

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý thuế. Cần có kế hoạch tuyên truyền có hiệu quả, trong đó có tuyên truyền về Luật Quản lý thuế, các quy trình, nghiệp vụ thuế. Đồng thời, thực hiện hợp tác quốc tế về thuế; rà soát lại tất cả các Hiệp định thuế, trình cấp có thẩm quyền Hiệp định đa phương về chống xói mòn thuế, chuyển lợi nhuận theo cam kết quốc tế

Đáng chú ý, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đề nghị cần tiếp tục thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, triển khai kế hoạch hợp nhất các Chi cục Thuế huyện/quận/thị xã thành các Chi cục Thuế khu vực; thực hiện luân phiên, luân chuyển cán bộ lãnh đạo theo quy định. Đồng thời, tăng cường quản lý, giám sát, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong việc phòng, chống tham nhũng, suy thoái tư tưởng, đạo đức.

“Việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020,. Tôi mong rằng với sự đoàn kết, quyết tâm cao, toàn ngành thuế sẽ hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách của toàn ngành Tài chính”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà kết luận.

Thùy Linh