Hiệu quả truyền thông các chương trình mục tiêu Y tế- Dân số

09:22 | 01/12/2020

(HQ Online) - Vừa qua tại Hà Nội Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án 8- Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016- 2020.

Truyền thông phòng, chống dịch Covid cho các tiểu thương dân tộc thiểu số tại Hà Giang
Bộ Y tế đưa ra dự kiến quy trình cách ly khi mở lại các chuyến bay thương mại
Hướng tới mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế

Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án 8 theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016- 2020.

Hiệu quả truyền thông các chương trình mục tiêu Y tế- Dân số
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại cuộc họp.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, bên cạnh việc quản lý bệnh lý không lây nhiễm tại địa phương thì chương trình về truyền thông y tế, Dự án 8 là một trong số các dự án thành phần mà Thủ tướng phê duyệt.

Nhận thức được vai trò quan trọng của truyền thông trong công tác chăm sóc sức khoẻ toàn dân nói chung và Chương trình mục tiêu y tế - dân số nói riêng, khi truyền thông thực hiện tốt sẽ giúp các chủ trương chính sách đến với người dân nhanh hơn, chính xác hơn.

Dự án với mục tiêu chung là theo dõi, kiểm tra, giám sát đánh giá bảo đảm thực hiện chương trình hiệu quả. Triển khai các hoạt động truyền thông y tế, chủ động góp phần phòng, chống bệnh tật nâng cao sức khoẻ người dân và cộng đồng.

Về kết quả thực hiện, đến nay, 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được kiểm tra, giám sát thực hiện triển khai các dự án/hoạt động; 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền thông các nội dung của Chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đạt cả 2 chỉ tiêu dựa trên chỉ số phê duyệt tại Quyết địn 1126 của Thủ tướng Chính phủ;

Dự án cũng tập trung dung theo dõi, giám sát đánh giá thực hiện chương trình, hiện đã thành lập Ban quản lý chương trình, dự án và hướng dẫn triển. Cơ chế quản lý chương trình theo nguyên tắc phân cấp mạnh cho địa phương; do vậy đã tạo chủ động cho địa phương quản lý, điều hành chương trình; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch việc xây dựng tiêu chí và định mức phân bổ vốn chương trình.

Bộ Y tế đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình, tổ chức 2 Hội nghị tại 2 miền triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số 2016- 2020; Xây dựng khung giám sát, kiêrm tra thực hiện chương trình và tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện.

D.Ngân