Hết quý 2, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn gần 310,8 tỷ đồng

16:14 | 14/09/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý 2/2022 (đến hết ngày 30/6/2022) là gần 310,8 tỷ đồng.

Giữ ổn định giá xăng, tăng giá dầu
Vì sao kinh doanh xăng dầu của Petrolimex lỗ gần 600 tỷ đồng?
Nhiều chính sách thuế được ban hành để ổn định giá xăng dầu
Xăng dầu. Ảnh: T.D
Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý 2/2022 (đến hết ngày 30/6/2022) là gần 310,8 tỷ đồng.. Ảnh: T.D.

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và Nghị định 95/2021/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý 2/2022.

Theo đó, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý 2/2022 (đến hết ngày 30/6/2022) là gần 310,8 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý 2/2022 (từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 30/6/2022) là hơn 1 nghìn tỷ đồng. Cùng với đó, tổng số sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý 2/2022 là 526,7 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng cho biết, lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dương trong quý 2/2022 là 1,4 tỷ đồng; lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu âm trong quý 2/2022 là 1,792 triệu đồng.

Như vậy, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại thời điểm 31/3/2022 là âm 169,9 tỷ đồng.

Thùy Linh