Hệ thống VASSCM tại Nội Bài: doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 2,5 giờ/1 lô hàng

20:21 | 08/01/2021

(HQ Online) - Kết quả khảo sát doanh nghiệp về thời gian và chi phí khi triển khai Hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động (VASSCM) tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho thấy thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục giám sát đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra khu vực giám sát hải quan giảm đáng kể.

459 doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng kết nối Hệ thống VASSCM
VASSCM và một cửa đường hàng không: Thời gian thông quan giảm từ 3 đến 6 giờ xuống còn 10 phút
Hơn 3,4 triệu container hàng hóa được thông qua hệ thống VASSCM
Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan kiểm tra vận hành Hệ thống một cửa quốc gia và Hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động, tháng 9/2020. Ảnh: N.Linh
Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan kiểm tra vận hành Hệ thống một cửa quốc gia và Hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động, tháng 9/2020. Ảnh: N.Linh

Những con số biết nói

Đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp logistics (đại lý hải quan), theo kết quả khảo sát, doanh nghiệp cho biết nhờ triển khai hệ thống VASSCM tiết kiệm được trung bình khoảng 2,5 giờ/1 lô hàng khi làm các thủ tục nhập khẩu hàng hóa qua Cảng hàng không sân bay quốc tế Nội Bài. Trong đó, thời gian làm thủ tục xác nhận hàng qua khu vực giám sát tiết kiệm được trung bình 1,2 giờ/1 lô hàng và thời gian làm thủ tục với đơn vị kinh doanh kho bãi để lấy hàng ra khỏi kho tiết kiệm được trung bình 1,32 giờ/1lô hàng.

Về chi phí, 90% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết việc triển khai hệ thống VASSCM giúp doanh nghiệp giảm chi phí thực hiện các thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa so với trước khi triển khai hệ thống.

Trước đó, nhằm đánh hiệu quả thời gian và chi phí do triển khai Hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, ngày 16/10/2020, đoàn công tác của Tổng cục Hải quan đã trực tiếp khảo sát các doanh nghiệp: xuất nhập khẩu, logistics, kinh doanh kho bãi, hãng hàng không. Tại cuộc khảo sát này, Tổng cục Hải quan đã thu thập ý kiến của doanh nghiệp về thời gian thực hiện các thủ tục giám sát đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra khu vực giám sát hải quan tại sân bay quốc tế Nội Bài; hiệu quả giảm thời gian và chi phí do triển khai Hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động.

Trên cơ sở ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp, cũng như đơn vị hải quan địa phương Tổng cục Hải quan đánh giá về hiệu quả triển khai hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Về các lợi ích hệ thống VASSCM đem lại cho doanh nghiệp, 91% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết hệ thống giúp hồ sơ, thủ tục để đưa hàng vào/đưa hàng ra khỏi kho/khu vực giám sát hải quan đơn giản hơn.

82% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết hệ thống VASSCM giúp giảm thời gian chuẩn bị hồ sơ cung cấp cho doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi để làm thủ tục đưa hàng vào/đưa hàng ra khỏi kho. Thời gian trung bình doanh nghiệp tiết kiệm được trong khâu chuẩn bị hồ sơ là 0.83 giờ.

82% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết hệ thống giúp giảm chi phí chuẩn bị hồ sơ.

73% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết VASSCM giúp doanh nghiệp chủ động thời gian thực hiện thủ tục đối với doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi (không phụ thuộc vào thời gian làm việc hành chính của cơ quan Hải quan do Hệ thống điện tử hoạt động 24/7).

73% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động giúp giảm chi phí bốc xếp, vận chuyển, lưu trữ hàng xuất, nhập khẩu tại kho, bãi.

91% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết hệ thống giúp giảm thời gian thực hiện các thủ tục thông quan.

82% doanh nghiệp cho biết hệ thống giúp giảm chi phí quản lý (chi phí in ấn, lưu trữ, chi phí nhân sự).

73% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết hệ thống VASSCM giúp giảm chi phí thực hiện các thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa.

Ngoài ra, các doanh nghiệp logistics làm dịch vụ khai thuê hải quan cho biết hệ thống VASSCM giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ đối với khách hàng.

Lợi ích nhiều bên

Đối với đơn vị kinh doanh kho bãi, việc truy vấn, tiếp nhận thông tin trên Hệ thống điện tử trước thời điểm xếp dỡ hàng nhập khẩu từ phương tiện vận tải vào khu vực kho, bãi đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp về thủ tục, thời gian, chi phí bốc xếp dỡ hàng hóa đưa vào/đưa ra kho như: chủ động trong hoạt động xếp dỡ hàng trên cơ sở thông tin có trước từ hải quan và hãng hàng không; chủ động bố trí vị trí hàng phải kiểm hóa, soi chiếu phù hợp,…

Về lợi ích của việc triển khai hệ thống VASSCM đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, kết quả khảo sát cho thấy việc trao đổi, chia sẻ thông tin thuận lợi, kịp thời, chính xác hơn giúp giảm rủi ro trong quản lý, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động. Bên cạnh đó, quản lý, giám sát hàng hóa ra vào/lưu trữ tại kho, bãi thuận lợi, chính xác, chặt chẽ hơn.

Ngoài ra giảm thời gian thực hiện các thủ tục đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu: hời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ và thực hiện các thủ tục giảm; thời gian đưa hàng vào/đưa hàng ra khỏi kho/khu vực giám sát giảm; tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh (doanh số, sản lượng hàng khai thác tăng…).

Theo kết quả khảo sát, các hãng hàng không cho biết việc trao đổi thông tin trên Hệ thống điện tử thay vì cung cấp hồ sơ giấy thủ công giúp các hãng hàng không tiết kiệm được thời gian, chi phí, nhân lực, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh như: chủ động trong hoạt động xếp dỡ hàng; tiết kiệm được thời gian chuẩn bị hồ sơ; việc trao đổi thông tin với cơ quan Hải quan và các bên liên quan thuận lợi, kịp thời, chính xác hơn, giúp tiết kiệm thời gian và giảm rủi ro trong quản lý.

Trước đó, ngày 29/9/2020, Hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã vận hành sau hơn 2 năm triển khai thí điểm. Hệ thống quản lý, giám sát Hải quan tự động đã kết nối toàn bộ các kho hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

N.Linh