Hải quan Thừa Thiên Huế quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2021

20:08 | 08/01/2021

(HQ Online) - Nhờ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Cục Hải quan Thừa Thiên Huế đã thu hút thêm nhiều doanh nghiệp mới thực hiện thủ tục hải quan tại đơn vị.

Cục Hải quan Thừa Thiên Huế đã chủ động giảm thiểu thiệt hại do bão lụt
Hải quan Thừa Thiên Huế: Khắc phục mưa lũ, nỗ lực đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn
Ông Nguyễn Văn Phương- Phó chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh  cho các tập thể và cá nhân thuộc Cục Hải quan Thừa Thiên Huế. Ảnh: Hải Yến
Ông Nguyễn Văn Phương- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân thuộc Cục Hải quan Thừa Thiên Huế. Ảnh: Hải Yến

Kết quả này được đánh giá tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Cục Hải quan Thừa Thiên Huế, tổ chức ngày 7/1/2020.

Năm 2020 diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và tình hình bão, lụt kéo dài cuối năm đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên địa bàn Cục Hải quan Thừa Thiên Huế quản lý, đặc biệt là công tác thu nộp ngân sách nhà nước.

Trước bối cảnh đó, Cục Hải quan Thừa Thiên Huế đã bám sát các chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm năm 2020 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và định hướng phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch sát hợp với tình hình thực tế tại địa bàn quản lý; quyết liệt triển khai nhiệm vụ chuyên môn song song với tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Đặc biệt đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp đồng thời nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan nhằm đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn, nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Kết quả, năm 2020 tổng số doanh nghiệp thường xuyên tham gia thực hiện thủ tục hải quan là 138 doanh nghiệp, trong đó có 30 doanh nghiệp mới lần đầu làm thủ tục. Cục Hải quan Thừa Thiên Huế đã giải quyết thủ tục cho hơn 32 nghìn tờ khai với kim ngạch đạt 1,45 tỷ USD, trọng lượng 2,1 triệu tấn, tăng 1,5% về kim ngạch, nhưng giảm 3,6% về số tờ khai và 6,4% về trọng lượng so với cùng kỳ năm 2019.

Phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cả 3 tuyến đường biển, đường hàng không và đường bộ là 242 lượt, với 37 nghìn lượt người, giảm 36% về lượt phương tiện và 71% về lượt người so với cùng kỳ năm 2019.

Mặc dù tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong năm tăng 1,5% nhưng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế chỉ đạt 230 triệu USD, chiếm 16% tổng kim ngạch XNK, giảm 23,6% so với cùng kỳ năm 2019 đã khiến tổng thu NSNN trong năm giảm 16,6% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số thu nộp ngân sách của toàn Cục đến 31/12/2020 là 402,8 tỷ đồng, bằng 82% dự toán giao năm 2020 (492 tỷ đồng).

Đánh giá kết quả Cục Hải quan Thừa Thiên Huế đạt được, ông Nguyễn Văn Phương, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết những nỗ lực và kết quả của đơn vị đạt được trong năm 2020 góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh, đặc biệt là công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan và hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trên địa bàn khắc phục khó khăn trong bối cảnh chịu tác động lớn từ đại dịch Covid-19 và tình hình thời tiết không thuận lợi những tháng cuối năm.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường phát biểu ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Cục Hải quan Thừa Thiên Huế trong năm 2020, trong đó nổi bật là kết quả thông quan, giải phóng hàng xếp thứ 1/35 cục hải quan tỉnh, thành phố; công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp được chú trọng thực hiện tốt, nhờ đó đã thu hút thêm nhiều doanh nghiệp mới tham gia thực hiện thủ tục hải quan; công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, thanh tra, kiểm tra được thực hiện hiệu quả; công tác quản trị nội bộ đảm bảo chặt chẽ, kỷ luật, kỷ cương được duy trì thực hiện nghiêm.

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường yêu cầu Cục Hải quan Thừa Thiên Huế cần bắt tay ngay vào việc chỉ đạo đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai nhiệm vụ năm 2021 trong đó bám sát các chỉ đạo tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-CP và số 02/2021/NQ-CP ban hành ngày 01/01/2021 của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế- xã hội và nâng cao các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu và chống thất thu ngân sách nhà nước, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu được giao năm 2021; nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua địa bàn, đặc biệt chú trọng kiểm soát ma túy và tiền chất; làm tốt công tác quản trị nội bộ, tăng cường chất lượng, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ.

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, Cục trưởng Lê Chí Hồng đề nghị trong thời gian tới nhận được sự quan tâm hơn nữa của lãnh đạo Tỉnh đối với việc phát triển hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại cửa khẩu cảng biển Chân Mây, khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô… tạo bước đột phá, phát triển hoạt động thương mại sản xuất nói chung và xuất nhập khẩu nói riêng trên địa bàn.

Đồng thời, kiến nghị lãnh đạo Tổng cục Hải quan chỉ đạo các vụ, cục chuyên môn quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị trong công tác quản lý, kiểm tra đối với các loại hình xuất nhập khẩu, loại hàng hóa mới phát sinh trên địa bàn nhằm giải quyết kịp thời yêu cầu, vướng mắc của doanh nghiệp và hạn chế các sai sót trong thực hiện thủ tục.

Hải Yến