Hải quan Thanh Hóa thu ngân sách đạt 104% chỉ tiêu được giao

15:10 | 03/08/2022

(HQ Online) - Tính đến 30/7/2022, Cục Hải quan Thanh Hóa đã thu nộp ngân sách nhà nước 11.446,5 tỷ đồng; đạt 104% so với chỉ tiêu được giao, đạt 95% chỉ tiêu phấn đấu. Kết quả này so với cùng kỳ năm 2021 tăng 55,9 %.

Hải quan Thanh Hóa kỉ niệm 75 năm thành lập
Hải quan Thanh Hóa thu ngân sách vượt 10.000 tỷ đồng
Hải quan Thanh Hóa quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy
công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: HQTH
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: HQTH

Trong đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã hoàn thành chỉ tiêu giao thu năm 2022.

Đóng góp phần lớn vào kết quả thu ngân sách của Cục Hải quan Thanh Hóa là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn. Đến hết tháng 7/2022, Chi cục đã thu ngân sách 11.274 tỷ đồng, đạt 105% chỉ tiêu được giao.

Về hoạt động xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn Cục Hải quan Thanh Hóa quản lý đạt 7,617 tỷ USD, tăng 43,4%. Trong đó kim ngạch xuất khẩu là 2,576 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu là 5,041 tỷ USD.

Theo Hải quan Thanh Hóa, trong 7 tháng đầu năm, đơn vị đã xử lý 66.962 lượt thủ tục hành chính. Trong đó, 60.359 thủ tục hành chính xử lý trên phầm mền Dịch vụ công trực tuyến (HQ36a), 6.603 TTHC được tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính.

Đơn vị đã trả kết quả 66.891 hồ sơ (số lượng hồ sơ giải quyết trước hạn là 1.090 và số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 65.801; hồ sơ đang xử lý trong thời hạn là 71).

Số lượng thủ tục được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 90,1%/tổng số TTHC phát sinh tại đơn vị.

Bên cạnh đó, cơ chế đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp tiếp tục được đơn vị duy trì phát triển, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan; đồng hành và chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp thông qua việc nắm bắt và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, duy trì “Tổ giải quyết vướng mắc” ở cấp cục và chi cục.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay đơn vị cũng tập trung triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ trong đó tập trung nâng cấp các Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ theo đúng lộ trình của Tổng cục Hải quan; triển khai vận hành, duy trì các phần mềm nghiệp vụ thông suốt, ổn định và triển khai có hiệu quả hệ thống Hải quan số, Hải quan thông minh theo lộ trình của Tổng cục Hải quan.

Phong Nhân