Hải quan Quảng Ninh thu hơn 1,8 tỷ đồng từ hậu kiểm

09:41 | 26/05/2021

(HQ Online) - Đến nay, Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan Quảng Ninh) đã thực hiện được 16 cuộc, số thu ngân sách nhà nước hơn 1,8 tỷ đồng, đạt 77% so với cùng kỳ năm 2020.

Hải quan Quảng Ninh nâng cao kỹ năng “hậu kiểm” cho cán bộ, công chức
Hải quan Quảng Ninh tăng thu hơn 1,1 tỷ đồng từ hậu kiểm
Hải quan Quảng Ninh tăng thu hơn 11 tỷ đồng từ hậu kiểm
Hải quan Quảng Ninh đã tập trung triển khai kiểm tra sau thông quan, xây dựng kế hoạch định hướng theo các chuyên đề.
Hải quan Quảng Ninh đã tập trung triển khai kiểm tra sau thông quan, xây dựng kế hoạch định hướng theo các chuyên đề (ảnh tư liệu).

Trong đó có 14 cuộc kiểm tra sau thông quan tại doanh nghiệp, 2 cuộc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan Hải quan; tỷ lệ phát hiện vi phạm qua kiểm tra chiếm 42,86%.

Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, Hải quan Quảng Ninh đã tập trung triển khai kiểm tra sau thông quan, xây dựng kế hoạch định hướng theo các chuyên đề về mã số, trị giá, xuất xứ hàng hóa và chính sách thương mại.

Công tác kiểm tra sau thông quan được chú trọng vào khâu thu thập thông tin và xây dựng kế hoạch, trọng tâm, trọng điểm, tránh kiểm tra tràn lan, kém hiệu quả.

Đồng thời, kiểm soát những đối tượng rủi ro cao vi phạm pháp luật phát sinh trong từng thời kỳ và hạn chế tối đa việc kiểm tra để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan.

Trong đó, tập trung phân tích các doanh nghiệp trọng điểm, địa bàn trọng điểm, các lô hàng có dấu hiệu rủi ro cao, các trường hợp nghi vấn khai báo liên quan đến mức thuế MFN, thuế suất FTA, nghi vấn về giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O), các trường hợp miễn thuế, hoàn thuế không đúng quy định, các sai phạm, vi phạm chính sách mặt hàng…

Công tác kiểm tra sau thông quan vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đảm bảo yêu cầu rút ngắn thời gian tạo điều kiện cho doanh nghiệp khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh, đồng thời vẫn đảm bảo quản lý nhà nước về hải quan, không để tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách để vi phạm pháp luật..

Tuy nhiên, công tác kiểm tra sau thông quan vẫn còn hạn chế do dịch Covid-19 kéo dài nên tiến độ triển khai các đoàn kiểm tra đã được phê duyệt theo kế hoạch bị chậm. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã xin hoãn, miễn kiểm tra.

Quang Hùng