Hải quan Lào Cai hoàn thiện quy trình nghiệp vụ phục vụ xây dựng hải quan thông minh

08:48 | 20/07/2021

(HQ Online) - Cục Hải quan Lào Cai vừa ban hành kế hoạch bài toán nghiệp vụ hải quan và quy trình nghiệp vụ phục vụ xây dựng hải quan số, hải quan thông minh.

Hải quan Lào Cai thông quan hơn 38.000 tấn vải thiều xuất khẩu
Công chức Hải quan cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai) làm việc, sinh hoạt tại trụ sở
Nông sản xuất khẩu tại Hải quan Lào Cai tăng mạnh gần 60%
Hải quan Lào Cai hoàn thiện quy trình nghiệp vụ phục vụ xây dựng hải quan thông minh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Lào Cai (ảnh tư liệu). Ảnh: T.Bình.

Mục tiêu được Hải quan Lào Cai đặt ra là hoàn thiện các bài toán nghiệp vụ đảm bảo hỗ trợ tối đa cho cán bộ, công chức hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, kiểm soát hải quan, đảm bảo kết nối, xử lý thông minh, tự động, kết nối, chia sẻ…

Đồng thời, xây dựng các quy trình nghiệp vụ để làm cơ sở thực hiện thủ tục hải quan đúng quy định của pháp luật trên cơ sở ứng dụng công nghệ, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn.

Trước đó, theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn 3435/TCHQ-VP ngày 8/7/2021, Cục Hải quan Lào Cai được giao chủ trì xây dựng 2 quy trình thủ tục gồm: quản lý, giám sát hàng hóa nhập khẩu, phương tiện vận tải nhập cảnh đường sắt; quản lý, giám sát hàng hóa xuất khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh đường sắt.Triển khai chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Lào Cai giao Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Lào Cai chủ trì xây dựng 2 quy trình nghiệp vụ nêu trên.

Thái Bình