Hải quan Hải Phòng phối hợp thu 1.081 tỷ đồng tiền phí cảng biển

09:42 | 11/01/2023

(HQ Online) - Nguồn thu phí cảng biển giúp TP Hải Phòng có nguồn lực tài chính đầu tư phát triển hạ tầng, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Hải quan Hải Phòng phối hợp thu gần 850 tỷ đồng phí cảng biển
TPHCM chính thức thu phí cảng biển từ 1/4
Hải Phòng giảm phí cảng biển với một số mức thu
Hải quan Hải Phòng phối hợp thu 1.081 tỷ đồng tiền phí cảng biển
Hàng hóa xuất nhập khẩu ở khu vực cảng Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Năm 2022, Cục Hải quan Hải Phòng đã tích cực phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức vận hành thông suốt, đảm bảo an ninh, an toàn Hệ thống thu phí hạ tầng cảng biển; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu phí để thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện, truy thu đối với các trường hợp nộp thiếu. Năm 2022, số thu phí hạ tầng cảng biển của Hải Phòng đạt 1.081 tỷ đồng.

Liên quan đến mức thu phí cảng biển, ngày 9/12/2022, HĐND TP Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND TP quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng.

Theo đó, HĐND TP Hải Phòng sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 148/2016/NQ- HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực của khẩu cảng biển Hải Phòng.

Cụ thể, về đối tượng miễn, giảm thu phí quy định, miễn thu phí đối với hàng hóa nhập khẩu,hàng hóa xuất khẩu là hàng hóa phục vụ nhiệm vụ an ninh quốc phòng; hàng hóa viện trợ,cứu trợ nhân đạo.

Đồng thời, giảm 50% mức thu phí đối với hàng hóa của đối tượng nộp phí khi vào cảng và dời cảng bằng phương tiện thủy nội địa hoạt động trên các tuyến đường thủy.

Về trách nhiệm tổ chức thực hiện, HĐND giao UBND TP Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết đúng quy định của pháp luật.

Giao Thường trực HĐND thành phố, các ban của HĐND thành phố, Tổ đại biểu HĐND thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.

Thái Bình