Hải quan Hà Tĩnh triển khai đo thời gian giải phóng hàng tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

19:57 | 13/09/2022

(HQ Online) - Kể từ ngày 19/9 đến ngày 24/9/2022, Cục Hải quan Hà Tĩnh tiến hành đo thời gian giải phóng hàng tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Hải quan Hà Tĩnh đẩy nhanh thực hiện kế hoạch Hải quan số, Hải quan thông minh
Hải quan Hà Tĩnh nhiều giải pháp nâng cao chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới

Theo đó, phạm vi đo là từ khi doanh nghiệp đăng ký chính thức tờ khai hải quan IDC/EDC đến khi cơ quan Hải quan quyết định thông quan/giải phóng hàng tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đối với tất cả loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu được thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại chi cục (loại trừ các loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại).

Công chức Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Ảnh: H.Nụ
Công chức Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Ảnh: H.Nụ

Đại diện Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết, việc đo này nhằm đánh giá tổng quan về thời gian thông quan/giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu thực tế tại chi cục cũng như năng lực, tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, hoạt động này còn nhằm mục đích đo lường thời gian tác nghiệp tại từng bước trong công tác nghiệp vụ hải quan; đánh giá, kiểm soát quá trình thực hiện các thủ tục hải quan; xác định thời gian xử lý công việc thuộc trách nhiệm của cơ quan Hải quan trong quy trình thủ tục đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ngoài ra, hoạt động đo thời gian giải phóng hàng cũng sẽ phân tích, đánh giá các dữ liệu, kết quả đo; so sánh kết quả đo giữa các năm; trên cơ sở đó đánh giá hiệu quả việc thực hiện các giải pháp giảm thời gian thông quan của toàn Cục, từ đó, có giải pháp kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Để đạt hiệu quả, Hải quan Hà Tĩnh yêu cầu quá trình đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan và không gây ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị được triển khai đo. Kết thúc quá trình khảo sát phải có đánh giá, phân tích và kết luận cụ thể. Chuẩn bị chu đáo, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, tạo sự thống nhất cao giữa các đơn vị của Cục trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện.

Nụ Bùi