Hải quan Hà Tĩnh nhiều giải pháp nâng cao chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới

09:40 | 14/04/2022

(HQ Online) - Nhằm nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2020-2021, Cục Hải quan Hà Tĩnh đang triển khai các giải pháp đẩy mạnh hỗ trợ thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu tại biên giới.

Quý 1, Hải quan Hà Tĩnh thu ngân sách nhà nước tăng 176%
Hải quan Hà Tĩnh quyết liệt triển khai 6 lĩnh vực trọng tâm cải cách hành chính
Hải quan Hà Tĩnh đồng hành cùng doanh nghiệp tạo sức bật ngay từ đầu năm

Theo Cục Hải quan Hà Tĩnh, trong quý 1, đơn vị đã và đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia nộp thuế điện tử 24/7. Thống kê cho thấy, trong quý 1, số thu nộp thuế bằng phương thức điện tử toàn Cục đạt trên 2.800 tỷ đồng, bằng 30% so với dự toán được giao và tăng 76,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Để có được kết quả này, đơn vị thường xuyên phân tích, đánh giá rủi ro đối với các doanh nghiệp trên địa bàn; tuyên truyền, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Công chức Hải quan Hà Tĩnh kiểm tra hàng hóa NK. Ảnh: Phan Trâm
Công chức Hải quan Hà Tĩnh kiểm tra hàng hóa NK. Ảnh: Phan Trâm

Bên cạnh đó, đơn vị vận hành thông suốt các hệ thống công nghệ thông tin ngành Hải quan, hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động VASSCM tại cảng biển; triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính phát sinh tại đơn vị và tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan.

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp, đơn vị tiếp tục duy trì các giải pháp vừa đảm bảo công tác chống dịch, vừa đảm bảo hoạt động thông quan hàng hóa, tránh ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu. Chủ động bố trí cán bộ, công chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo công tác quản lý hải quan hiệu quả, thông quan hàng hóa thông suốt và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Tập trung đẩy mạnh công tác tiếp xúc, trao đổi thông tin với doanh nghiệp, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan; duy trì phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý chức năng trên địa bàn: Ban quản lý Khu kinh tế, Biên phòng, Công an, Thuế, Kiểm dịch, Y tế... đánh giá tác động ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, chủ động xây dựng các giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Ngoài ra, đơn vị cũng đang chủ động nâng cao và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. Trong đó, thường xuyên tiến hành rà soát lại việc thực hiện tại tất cả các khâu thủ tục; phân công công chức tại các vị trí kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa theo đúng yêu cầu năng lực vị trí việc làm và kết quả đánh giá năng lực theo vị trí việc làm của Tổng cục Hải quan.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nâng lực cán bộ, công chức tại các khâu nghiệp vụ. Đặc biệt, tập trung chuyên sâu các nội dung liên quan đến mô hình hải quan thông minh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Nụ Bùi