Hải quan Hà Tĩnh đẩy mạnh các giải pháp nâng cao Chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới

14:15 | 21/09/2022

(HQ Online) - Nhằm nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2020-2021, Cục Hải quan Hà Tĩnh đang triển khai các giải pháp đẩy mạnh hỗ trợ các hoạt động của DN khi thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu tại biên giới.

Hải quan Hà Tĩnh triển khai đo thời gian giải phóng hàng tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
Hải quan Hà Tĩnh đẩy nhanh thực hiện kế hoạch Hải quan số, Hải quan thông minh
Hải quan Hà Tĩnh cùng doanh nghiệp thúc đẩy kinh tế cảng biển

Theo Cục Hải quan Hà Tĩnh, trong 9 tháng đầu năm, đơn vị đã và đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ DN tham gia nộp thuế điện tử 24/7. Thống kê cho thấy, tính đến ngày 13/9, toàn Cục đã thu nộp NSNN đạt 7.483,4 tỷ đồng, bằng 88,56% so với dự toán được giao và tăng 32% so với cùng kỳ năm 2021. Chỉ tính riêng từ ngày 15/6 đến hết ngày 13/9, số thu nộp thuế bằng phương thức điện tử toàn Cục đạt trên 2.056,5 tỷ đồng, bằng 23,36% so với dự toán được giao và tăng 2,52% so với cùng kỳ năm 2021.

Hải quan Hà Tĩnh Xây dựng hệ thống CNTT trên cơ sở đa nền tảng, có mức độ tích hợp cao, có tính mở, phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Ảnh: H.Nụ
Hải quan Hà Tĩnh vận hành thông suốt các hệ thống CNTT của Ngành. Ảnh: H.Nụ

Để có được kết quả này, đơn vị thường xuyên phân tích, đánh giá rủi ro đối với các DN trên địa bàn; tuyên truyền, hỗ trợ, khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật và tạo thuận lợi cho DN trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, đơn vị vận hành thông suốt các hệ thống công nghệ thông tin ngành Hải quan, hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động VASSCM tại cảng biển; triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính phát sinh tại đơn vị và tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan.

Trao đổi với Tạp chí Hải quan, ông Đinh Văn Hòa, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết, nhằm đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu cho DN, đơn vị tiếp tục duy trì các giải pháp đảm bảo hoạt động thông quan hàng hóa, tạo điều kiện tối đa, giảm chi phí, thời gia cho DN. Chủ động bố trí cán bộ, công chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo công tác quản lý hải quan hiệu quả, thông quan hàng hóa thông suốt và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Ngoài ra, Hải quan Hà Tĩnh cũng tập trung đẩy mạnh công tác tiếp xúc, trao đổi thông tin với DN, từ đó nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan; duy trì phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý chức năng trên địa bàn: Ban quản lý Khu kinh tế, Biên phòng, Công an, Thuế, Kiểm dịch, Y tế... đánh giá tác động ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, chủ động xây dựng các giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Ông Đinh Văn Hòa nhấn mạnh, để triển khai nhiệm vụ được giao đạt kết quả cao, đơn vị đã chủ động nâng cao và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. Trong đó, thường xuyên tiến hành rà soát lại việc thực hiện tại tất cả các khâu thủ tục; phân công công chức tại các vị trí kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa theo đúng yêu cầu năng lực vị trí việc làm và kết quả đánh giá năng lực theo vị trí việc làm của Tổng cục Hải quan.

Đặc biệt, chú trọng tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nâng lực cán bộ, công chức tại các khâu nghiệp vụ. Trong đó, tập trung chuyên sâu các nội dung liên quan đến mô hình Hải quan thông minh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Nụ Bùi