Hải quan Đồng Nai: Giải đáp kịp thời hàng trăm vướng mắc của doanh nghiệp

11:13 | 15/06/2021

(HQ Online) - Mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh, nhưng từ đầu năm 2021 đến cuối tháng 5, Cục Hải quan Đồng Nai đã trả lời trên 500 câu hỏi vướng mắc của doanh nghiệp qua các hình thức trực tuyến, trực tiếp và gián tiếp.

Hải quan Đồng Nai xây dựng 4 kịch bản phòng chống dịch Covid-19
Hải quan Đồng Nai: Nhiều sáng kiến giúp hoàn thiện chính sách pháp luật về xuất nhập khẩu
Hải quan Đồng Nai gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp qua nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực
2846-13-2208-img-4654
Công chức Hải quan Đồng Nai xử lý công việc trên hệ thống DNa-Office.

Theo báo cáo của Cục Hải quan Đồng Nai, để đảm bảo hiệu quả quản lý Nhà nước về Hải quan trong bối cảnh dịch bệnh, Cục Hải quan Đồng Nai đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành hiệu quả trang thiết bị hiện đại trong hoạt động nghiệp vụ hải quan như: máy soi chiếu container; seal định vị điện tử; hệ thống giám sát trực tuyến camera; thu thuế điện tử, thông quan 24/7; hệ thống một cửa quốc gia, hệ thống một cửa ASEAN… Qua đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về Hải quan.

Đối với hoạt động quản trị nội bộ, đơn vị cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin qua việc vận hành thông suốt và khai thác hiệu quả hệ thống kết nối trực tuyến 3 cấp (Tổng cục Hải quan – Cục – Chi cục) phục vụ tổ chức các cuộc họp, hội nghị, tập huấn… đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành kịp thời, thống nhất, thông suốt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Cùng với đó các ứng dụng phần mềm quản lý công văn: Edoc của Tổng cục Hải quan, DNA-Office của Cục Hải quan Đồng Nai cũng được sử dụng một cách hiệu quả.

Cục Hải quan Đồng Nai tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối tương tác trực tuyến với doanh nghiệp qua chuyên mục "Tư vấn thủ tục hải quan qua mạng", Hệ thống trao đổi thông tin Hải quan – doanh nghiệp (DNCustoms-Info). Qua đó đã kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Cụ thể, Cục Hải quan Đồng Nai đã báo báo Tổng cục Hải quan trên 20 văn bản xin ý kiến chỉ đạo hướng dẫn đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền xử lý, đồng thời trả lời trên 500 câu hỏi vướng mắc của doanh nghiệp qua các hình thức trực tuyến, trực tiếp, gián tiếp.

Trong đó, chuyên mục “Tư vấn thủ hải quan qua mạng” đã giải đáp 334 câu hỏi, nâng tổng số câu hỏi được giải đáp qua chuyên mục này lên gần 24.000 câu hỏi.

Đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đơn vị đã xử lý 2.833 hồ sơ trên hệ thống. Tổng lũy kế từ khi triển khai (ngày 1/3/2017) đến ngày 25/5/2021 là trên 37.000 hồ sơ.

Để phục vụ công tác tuyên truyền văn bản phục vụ cho công tác, cũng như cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, Cục Hải quan Đồng Nai cập nhật 1.432 văn bản trên trang web nội bộ, nâng tổng lũy kế lên 58.303 văn bản nhằm phục vụ việc tra cứu, cập nhật, lưu trữ văn bản trong nội bộ đơn vị; cập nhật 97 văn bản trên trang web ngoại, nâng tổng lũy kế lên 6.955 văn bản phục vụ cho việc tra cứu, cập nhật văn bản mới cho cộng đồng doanh nghiệp.

Riêng hệ thống trao đổi thông tin Hải quan – doanh nghiệp (DNCustoms-Info) trên trang web dưới dạng dịch vụ công trực tuyến nhằm trao đổi thông tin qua lại hai chiều, lũy kế đến ngày 25/5 đã có trên 2.000 doanh nghiệp tham gia, với 1.142 câu hỏi và trên 25.600 văn bản được xử lý...

Nguyễn Hiền