Hải quan Cầu Treo khoanh nợ thuế đối với 4 doanh nghiệp

11:49 | 14/03/2022

(HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Cục Hải quan Hà Tĩnh) vừa tiến hành khoanh nợ tiền thuế đối với 4 doanh nghiệp không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 94/2019/QH14.

Hải quan Cầu Treo thu giữ 900 bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 nhập lậu
Hải quan Cầu Treo tích cực hỗ trợ doanh nghiệp
Hải quan Cầu Treo: Thu ngân sách vượt 125,5% so với chỉ tiêu được giao

Đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã ban hành quyết định khoanh nợ tiền thuế đối với 4 doanh nghiệp không còn khả năng nộp ngân sách theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về việc khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước.

0617-cau-treochong-dyc
CBCC Hải quan Hà Tĩnh hỗ trợ DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: Thanh Hà (HQ Cầu Treo)

Theo đó, 4 doanh nghiệp được Hải quan Cầu Treo khoanh nợ tiền thuế gồm: Công ty CP xây dựng Thành Đô, có địa chỉ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội; Công ty TNHH Thương mại Công Nguyên, có địa chỉ tại quận Ba Đình, Hà Nội; Công ty CP Đầu tư Bắc Á, có địa chỉ tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Công ty TNHH Lâm sản Việt Lào có địa chỉ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tổng số tiền nợ thuế được khoanh là hơn 6 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP xây dựng Thành Đô hơn 58,4 triệu đồng, Công ty TNHH Thương mại Công Nguyên hơn 5,9 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Bắc Á hơn 63 triệu đồng, Công ty TNHH Lâm sản Việt Lào hơn 19,5 triệu đồng.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, 4 doanh nghiệp này đều đã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký trên 10 năm. Do đó, theo khoản 4, Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14 thì các doanh nghiệp này đều thuộc đối tượng được khoanh nợ. Riêng Công ty TNHH Thương mại Công Nguyên đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nên thuộc đối tượng được khoanh nợ tiền thuế theo khoản 5, Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14.

Nụ Bùi