Hải quan Cần Thơ: Thu từ kiểm tra sau thông quan đạt trên 12,2 tỷ đồng

11:01 | 25/01/2019

(HQ Online)-Theo Cục Hải quan TP. Cần Thơ, trong năm 2018, đơn vị đã  thực hiện 74 vụ kiểm tra sau thông quan, thu nộp ngân sách trên 12,2 đồng, bằng 101,9% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao. 

hai quan can tho thu tu kiem tra sau thong quan dat tren 122 ty dong
DN làm thủ tục tại Cục Hải quan TP. Cần Thơ. Ẩnh: Nguyễn Huế

Cục Hải quan TP.Cần Thơ cho biết, so với năm 2017, tổng số vụ kiểm tra sau thông quan giảm 5 vụ, nhưng số thu tăng 30,1%. Nguyên nhân là do số doanh nghiệp trên địa bàn có hoạt động xuất nhập khẩu không nhiều, loại hình nhập kinh doanh có thuế chiếm tỷ trọng nhỏ. Một số doanh nghiệp chưa nắm, hiểu rõ và thực hiện chưa đúng quy định về hải quan dẫn đến vi phạm về khai sai mã số, thuế suất, loại hình, quyết toán...

Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan năm 2019, hướng đến doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, Cục Hải quan TP. Cần Thơ cho biết, đơn vị đã đề ra một số giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tăng cường rà soát, thu thập bổ sung thông tin doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý để kiểm tra các trường hợp doanh nghiệp có rủi ro cao, hoạt động xuất nhập khẩu phức tạp và thực hiện sản xuất, xuất nhập khẩu tại các Chi cục Hải quan khác nhau; Tập trung kiểm tra những doanh nghiệp, lô hàng có rủi ro cao, trong đó chú trọng công tác kiểm tra sau thông quan về trị giá hải quan; Chú trọng nâng cao công tác thu thập, phân tích, xử lý thông tin phục vụ hoạt động kiểm tra sau thông quan; xác minh thông tin và xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan hiệu lực, hiệu quả.../.

Nguyễn Thị Huế