Gỡ vướng về miễn thuế đối với hàng nhập khẩu

20:09 | 15/12/2019

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có giải đáp về những vướng mắc liên quan đến quy định miễn thuế đối với hàng nhập khẩu.

go vuong ve mien thue doi voi hang nhap khau Gỡ vướng nhập khẩu hàng hóa lĩnh vực giao thông vận tải
go vuong ve mien thue doi voi hang nhap khau Giải đáp vướng mắc về chính sách thuế đối với hàng gia công
go vuong ve mien thue doi voi hang nhap khau
Giám sát hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: T.Bình.

Công ty TNHH Steinsvik nêu theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì sản phẩm tàu cho cá ăn được hưởng miễn thuế NK các nguyên liệu và phụ kiện để phục vụ sản xuất tàu. Công ty cũng đã nộp báo cáo về thuế quan cho cơ quan Thuế theo Điều 39 Thông tư 39/2018/TT-BTC. Tuy nhiên, sau khi tiến hành kiểm tra tại nhà máy, Cục Thuế Khánh Hòa cho rằng, DN không đáp ứng được những điều kiện để hưởng ưu đãi thuế theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ Khoản 7, Điều 16 Luật Thuế XNK; Khoản 1, Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì hàng hoá NK để sản xuất hàng hoá XK được miễn thuế. Cơ sở xác định hàng hoá được miễn thuế thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Trường hợp DN chuyển sản phẩm do DN tự sản xuất từ hàng hoá NK theo loại hình sản xuất XK tại cơ sở sản xuất của DN, các sản phẩm hoàn chỉnh NK, nguyên liệu, vật tư NK đến các nhà máy đóng tàu để DN tự lắp đặt hoàn thiện và XK sản phẩm ra nước ngoài đáp ứng quy định tại Khoản 2, Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì được miễn thuế NK.

Trường hợp DN NK thép tấm, dây cáp điện để sản xuất hàng XK nhưng giao cho DN khác thực hiện đóng phần thân vỏ xà lan thì không đáp ứng cơ sở sản định hàng hoá được miễn thuế theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP nên không được miễn thuế NK đối với phần thép tấm, dây cáp điện NK và giao cho DN khác thực hiện phần đóng thân vỏ xà lan.

Công ty CP Greenfeed Việt Nam – chi nhánh Hà Nam đề nghị hướng dẫn về việc chuyển đổi mục đích sử dụng hàng NK miễn thuế.

Hướng dẫn về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, tại Khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung Nghị định 59/2018/NĐ-CP thì hàng hoá NK thuộc đối tượng miễn thuế NK đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về mục đích được miễn thuế thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hoá XNK; chính sách thuế đối với hàng hoá XNK thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hoá XNK tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Cũng tại Điểm b, Khoản 1, Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC thì việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hoá đã làm thủ tục XNK chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới.

Điểm c, Khoản 1, Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC thì hàng hoá thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định.

Điểm d, Khoản 2, Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC thì trường hợp người nộp thuế thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa nhưng không tự giác kê khai, nộp thuế với cơ quan Hải quan, nếu cơ quan Hải quan hoặc cơ quan chức năng khác kiểm tra, phát hiện thì người nộp thuế bị ấn định số tiền thuế phải nộp theo tờ khai hải quan hàng hoá NK ban đầu, nộp tiền chậm nộp và bị xử lý theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp Công ty CP Greenfeed Việt Nam – chi nhánh Hà Nam đã NK miễn thuế máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư, nay không có nhu cầu sử dụng và muốn điều chuyển các máy móc, thiết bị này cho Công ty CP Greenfeed Việt Nam để góp vốn sang nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Greenfeed Lào, thì Công ty CP Greenfeed Việt Nam – chi nhánh Hà Nam phải kê khai, nộp đủ tiền thuế theo quy định trên tờ khai hải quan mới.

Chính sách quản lý hàng hoá XNK, chính sách thuế đối với hàng hoá XNK thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hoá XNK tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu. Việc điều chuyển máy móc, thiết bị chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới.

Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc kiến nghị miễn thuế đối với hàng hoá NK để sản xuất sản phẩm XK.

Theo Tổng cục Hải quan, căn cứ Khoản 7, Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK và quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì hàng hoá NK để sản xuất hàng hoá XK được miễn thuế NK. Tổng cục Hải quan cho rằng, từ 1/9/2016, trường hợp tổ chức, cá nhân NK hàng hoá để sản xuất hàng XK nhưng không trực tiếp sản xuất toàn bộ hàng hoá XK mà đưa một phần hoặc toàn bộ hàng hoá đã NK cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện gia công một hoặc một số công đoạn sau đó nhận lại sản phẩm sau gia công để tiếp tục sản xuất và XK sản phẩm hoặc đưa hàng hoá NK vào sản xuất, sau đó thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện gia công một hoặc một số công đoạn, nhận lại sản phẩm sau gia công để tiếp tục sản xuất hoặc XK sản phẩm thì không đáp ứng cơ sở xác định hàng hoá được miễn thuế theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP nên không được miễn thuế NK đối với phần hàng hoá NK đưa đi gia công.

Văn phòng đại diện Ngân hàng Tái thiết Đức KfW tại Hà Nội đề nghị miễn thuế hàng hoá NK theo điều ước quốc tế của Văn phòng KfW giai đoạn năm 2018-2021.

Tổng cục Hải quan cho biết, hàng hoá NK của Văn phòng KfW đề nghị được miễn thuế theo Công hàm 6765/BKH/KTĐN và Công hàm 369/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Đại sứ Cộng hoà Liên bang Đức. Đối chiếu với quy định tại Khoản 1, Điều 29 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì hai công hàm không quy định cụ thể về chủng loại, định lượng miễn thuế.

Do vậy, Bộ Tài chính phải thống nhất với Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định chủng loại và định lượng miễn thuế. Theo đó, ngày 21/10/2019, Bộ Tài chính có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề nghị miễn thuế của Văn phòng KfW, Tổng cục Hải quan sẽ thông báo kết quả đến Văn phòng KfW sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đảo Lê