Giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn cho hải quan tỉnh, thành phố

09:08 | 01/04/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa quyết định giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn năm 2020 cho 28 cục hải quan tỉnh, thành phố.

giao chi tieu thu hoi va xu ly no thue qua han cho hai quan tinh thanh pho Bộ Tài chính quyết liệt triển khai Nghị quyết xử lý nợ thuế
giao chi tieu thu hoi va xu ly no thue qua han cho hai quan tinh thanh pho Sẽ sửa đổi, bổ sung quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế
giao chi tieu thu hoi va xu ly no thue qua han cho hai quan tinh thanh pho Hải quan Quảng Ngãi vất vả với nợ thuế khó thu

Theo đó, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế chuyên thu quá hạn, tiền chậm nộp thuế, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính đối với các khoản nợ chuyên thu quá hạn phát sinh trước ngày 1/1/2020 của các tờ khai đã thông quan/giải phóng hàng (bao gồm 100% khoản nợ ở nhóm nợ có khả năng thu và 100% khoản nợ ở nhóm nợ phạt vi phạm hành chính) tính đến thời điểm ngày 31/12/2019 cho các cục hải quan tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan theo Phụ lục đính kèm công văn 924/QĐ-TCHQ.

Đối với các cục hải quan tỉnh, thành phố không giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý thì tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định, theo dõi, quản lý và đề xuất xử lý đối với các khoản nợ khó thu tại đơn vị.

giao chi tieu thu hoi va xu ly no thue qua han cho hai quan tinh thanh pho
CBCC Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh giải quyết thủ tục cho DN. Ảnh: Thu Hòa

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện. Đồng thời không để phát sinh các khoản nợ thuế mới trong năm 2020. Trường hợp phát sinh nợ mới thì phải triển khai các giải pháp thu hồi nợ, áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định. Thực hiện báo cáo định kỳ kết quả thu hồi nợ theo định kỳ.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm kiểm tra, thực hiện các biện pháp đôn đốc, thu hồi và xử lý các khoản nợ thuế phát sinh trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Tổng cục Hải quan cũng giao Cục trưởng Cục Thuế XNK, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm đôn đốc các cục hải quan tỉnh, thành phố, Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện việc thu hồi và xử lý nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính quá hạn và đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật đối với các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thu hồi và xử lý trên 370,8 tỷ đồng, trong đó nợ thuế và tiền chậm nộp nợ thuế trên 364,6 tỷ đồng, gần 6,2 tỷ đồng tiền nợ phạt vi phạm hành chính; Cục Hải quan Lào Cai được giao tổng thu hồi và xử lý trên 222,5 tỷ đồng, trong đó 221,8 tỷ đồng nợ thuế và tiền chậm nộp, còn lại là tiền nợ phạt vi phạm hành chính; Cục Kiểm tra sau thông quan 139,3 tỷ đồng, trong đó có trên 130,6 tỷ đồng nợ thuế và tiền chậm nộp còn lại là số tiền nợ phạt vi phạm hành chính; Cục Hải quan Bắc Ninh được giao thu hồi và xử lý 43,3 tỷ đồng, trong đó 42,6 tỷ đồng nợ thuế và chậm nộp; Cục Hải quan Quảng Ngãi được giao chỉ tiêu thu hồi trên 34,4 tỷ đồng, trong đó trên 31,3 là nợ thuế và chậm nộp; Cục Hải quan Hải Phòng được giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý trên 31,1 tỷ đồng; Cục Hải quan Bình Dương được giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý trên 32,3 tỷ đồng; Cục Hải quan Hà Nội được giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý trên 18,2 tỷ đồng; Cục Hải quan Nghệ An trên 14,7 tỷ đồng….

Đảo Lê