Giả mạo cán bộ Văn phòng Đảng ủy Tổng cục Hải quan để kêu gọi mua sách

09:18 | 16/03/2021

(HQ Online) - Thông tin trên vừa được Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan gửi các đảng bộ cục hải quan tỉnh thành; chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Quyết tâm xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại ngang tầm các nước phát triển trên thế giới
Xây dựng hình ảnh Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp
Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc

Thời gian qua, Văn phòng Đảng ủy Tổng cục Hải quan có nhận được một số thông tin phản ánh về việc có một số đối tượng thường xuyên gọi điện đến đảng bộ các cục hải quan tỉnh, thành phố; các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng cục Hải quan tự xưng là cán bộ Văn phòng Đảng ủy, hoặc giả mạo là đã xin ý kiến và được sự đồng ý của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy để kêu gọi, đề nghị ủng hộ mua sách về công tác Đảng.

Thông tin trên đã làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan nói chung và Văn phòng Đảng ủy nói riêng.

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan và Văn phòng Đảng ủy khẳng định các thông tin trên là sai sự thật.

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan và Văn phòng Đảng ủy không yêu cầu hoặc đề nghị các đơn vị trong Ngành mua sách về công tác Đảng cũng như các tài liệu liên quan khác.

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đề nghị đảng bộ các cục hải quan tỉnh, thành phố các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nêu cao tinh thần cảnh giác không để các đối tượng xấu lợi dụng.

Nếu có đối tượng tự xưng là người của Văn phòng Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đề nghị thông báo ngay cho Đảng ủy cơ quan hoặc Vụ Thanh tra-Kiểm tra để phối hợp xử lý.

Quang Hùng