Gần 70.000 hồ sơ được xử lý qua Cơ chế một cửa quốc gia trong tháng 5

08:46 | 05/06/2021

(HQ Online) - Tháng 5 (kỳ báo cáo 15/4 - 15/5), có 4 thủ tục hành chính mới kết nối Cơ chế một cửa quốc gia; số hồ sơ được xử lý trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia là 69.440 của 752 doanh nghiệp, theo thông tin báo chí vừa được Tổng cục Hải quan phát đi.

Thủ tục nhập khẩu giống cây trồng thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia
2 thủ tục của Bộ Tài nguyên và Môi trường kết nối Cơ chế một cửa quốc gia
126.000 hồ sơ thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong quý 1
Gần 70.000 hồ sơ được xử lý qua Cơ chế một cửa quốc gia trong tháng 5

Theo Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và tạo thuận lợi thương mại, với kết quả trong tháng 5, lũy kế đến ngày 15/5, có 226 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên NSW, với xấp xỉ 3,83 triệu hồ sơ của gần 46.900 doanh nghiệp.

Về triển khai ASW, Việt Nam tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước ASEAN.

Từ tháng 5, số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 20.107; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 94.772.

Như vậy, lũy kế đến ngày 15/5, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 347.863 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 784.073 C/O.

Liên quan đến triển khai công tác kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, trình Bộ Tài chính ký ban hành Quyết định 922/QĐ-BTC ngày 5/5/2021 về việc ban hành Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định; Quyết định 923/QĐ-BTC ngày 5/5/2021 về việc thành lập Tổ triển khai Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; Quyết định 924/QĐ-BTC ngày 5/5/2021 về việc thành lập Nhóm xây dựng hệ thống chia sẻ kết nối thông tin giữa các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phục vụ quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đồng thời chủ trì họp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ NN và PTNT, Bộ Công Thương và một số doanh nghiệp tại Hà Nội, Hải Phòng bàn về nội dung dự thảo Nghị định.

Thái Bình