Doanh nghiệp FDI chiếm 73,2% kim ngạch xuất khẩu cả nước

16:10 | 13/05/2022

(HQ Online) - Xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt xấp xỉ 90 tỷ USD, tính hết tháng 4/2022.

Xuất khẩu rau quả giảm 4 tháng liên tiếp
Xuất khẩu thủy sản - đà tăng ngày một cao
Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam
Doanh nghiệp FDI chiếm 73,2% kim ngạch xuất khẩu cả nước
Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu tại Công ty TNHH Peony- doanh nghiệp FDI của Singapore (KCN VSIP Bắc Ninh, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Ảnh: T.Bình.

Chiều 13/5, Tổng cục Hải quan thông tin về diễn biến đáng chú ý liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu nửa cuối tháng 4/2022 (từ ngày 16 đến ngày 30/4).

Theo đó, nửa cuối tháng 4 kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 33,57 tỷ USD, tăng 4,4% (tương ứng tăng 1,4 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 4/2022.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 4 đưa tổng kim ngạch của cả nước trong 4 tháng đầu năm đạt 242,43 tỷ USD, tăng 15,9% (tương ứng tăng 33,2 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, doanh nghiệp FDI đạt 168,37 tỷ USD, tăng 14,9% (tương ứng tăng 21,87 tỷ USD); khối doanh nghiệp trong nước là 74,06 tỷ USD, tăng 18,1% (tương ứng tăng 11,34 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ 2 tháng 4, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 2,33 tỷ USD. Tính chung trong 4 tháng thặng dư 2,53 tỷ USD.

Về xuất khẩu, kỳ 2 tháng 4 năm 2022 đạt 17,95 tỷ USD, tăng 17,5% (tương ứng tăng 2,68 tỷ USD) so với kỳ 1 tháng 4/2022.

Các nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 914 triệu USD, tương ứng tăng 51,5%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 312 triệu USD, tương ứng tăng 11,4%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 239 triệu USD, tương ứng tăng 13,8%; hàng dệt may tăng 201 triệu USD, tương ứng tăng 13,6%...

Như vậy, tính trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu của Việt Nam đạt 122,48 tỷ USD, tăng 16,5%, tương ứng tăng 17,3 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021, trong đó doanh nghiệp FDI đạt 89,62 tỷ USD, tăng 14,1% (tương ứng tăng 11,07 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, kỳ 2 tháng 4 đạt 15,62 tỷ USD, giảm 7,5% (tương ứng giảm 1,27 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 4.

Các nhóm hàng giảm mạnh như: dầu thô giảm 234 triệu USD, tương ứng giảm 39,5%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 175 triệu USD, tương ứng giảm 17,3%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 160 triệu USD, tương ứng giảm 4,2%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 129 triệu USD, tương ứng giảm 6,5%...

Hết tháng 4, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 119,95 tỷ USD, tăng 15,3% (tương ứng tăng 15,89 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, doanh nghiệp FDI đạt 78,75 tỷ USD, tăng 15,9% (tương ứng tăng 10,79 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 65,7% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Thái Bình