Đo lường sự hài lòng của doanh nghiệp về thực hiện thủ tục hành chính qua NSW

13:52 | 17/10/2019

(HQ Online) - Mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các dịch vụ công thông qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) sẽ được phản ánh thông qua cuộc khảo sát, đo lường do Tổng cục Hải quan phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện, dưới sự hỗ trợ của Dự án tạo thuận lợi thương mại USAID (TFP).

do luong su hai long cua doanh nghiep ve thuc hien thu tuc hanh chinh qua nsw Hải quan Hải phòng khu vực 3 tập huấn cho doanh nghiệp về giám sát hải quan
do luong su hai long cua doanh nghiep ve thuc hien thu tuc hanh chinh qua nsw Hải quan Hà Nội: Sự hài lòng của doanh nghiệp ngày một cao
do luong su hai long cua doanh nghiep ve thuc hien thu tuc hanh chinh qua nsw Hải quan triển khai đo mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2019
do luong su hai long cua doanh nghiep ve thuc hien thu tuc hanh chinh qua nsw
Đại diện các cơ quan liên quan họp bàn về kế hoạch tổ chức khảo sát. Ảnh: N.Linh

Đây cũng là hoạt động triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 105/TB-VPCP ngày 22/3/2019 sau phiên họp lần thứ tư của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một của ASEAN, NSW và tạo thuận lợi thương mại về thiết lập cơ chế giám sát, báo cáo và đánh giá độc lập.

Trong đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Tổng cục Hải quan phối hợp với VCCI xây dựng và thiết lập cơ chế giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành theo chương trình, kế hoạch của Chính phủ thông qua việc công bố ấn phẩm về các báo cáo thường niên liên quan đến đo lường thời gian thực hiện các thủ tục hành chính và thông quan hải quan; đánh giá mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các dịch vụ công thông qua NSW.

Để thống nhất nội dung liên quan trước khi thực hiện khảo sát, sáng 17/10, Tổng cục Hải quan đã tổ chức cuộc họp với đại diện các bộ, ngành có liên quan (Bộ Công Thương; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Y tế; VCCI; Dự án Tạo thuận lợi thương mại USAID) để thống nhất các nội dung triển khai Thông báo 105/TB-VPCP.

Theo Vụ trưởng- Phó Trưởng Ban Cải cách hiện đại hóa (Tổng cục Hải quan) Kim Long Biên, thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với VCCI rà soát hoàn thành các phương thức, tiêu chí lựa chọn thủ tục khảo sát, đo lường thời gian và số lượng mẫu khảo sát.

Phiếu khảo sát này kết hợp 2 phương thức: khảo sát qua thư và khảo sát trực tuyến. Với phương thức khảo sát qua thư, khảo sát này kế thừa các cách thức truyền thống trước đây mà Tổng cục Hải quan, VCCI và Dự án USAID đã từng tiến hành nhiều năm qua, trên cơ sở đây là phương thức thuận tiện cho doanh nghiệp trong quá trình cung cấp thông tin, nhất là những thông tin nhạy cảm với nhiều doanh nghiệp về việc phản ánh các vấn đề nhũng nhiễu nếu có từ các cán bộ, cơ quan nhà nước trong quá trình giải quyết thủ tục. Bên cạnh đó khảo sát 2019 sẽ thử nghiệm cách thức điều tra trực tuyến doanh nghiệp, trên cơ sở hỗ trợ của Dự án USAID/TFP. Mẫu phiếu khảo sát trực tuyến sẽ được xây dựng dựa trên mẫu phiếu khảo sát trên giấy nhằm đảm bảo nội dung điều tra thống nhất.

Theo Tổng cục Hải quan, nhằm lựa chọn các thủ tục để tiến hành khảo sát và đo thời gian thông quan trên NSW, dù là khảo sát theo phương thức gửi phiếu qua thư, hay là trực tuyến, các doanh nghiệp trong diện khảo sát sẽ được chọn mẫu ngẫu nhiên theo các tiêu chí thống nhất giữa Tổng cục Hải quan, VCCI và các bên có liên quan.

Một số tiêu chí chọn mẫu có thể là khu vực kinh tế, loại hình hoạt động xuất nhập khẩu, số lượng tờ khai (kim ngạch)… Mẫu được chọn cần đảm bảo tính đại diện với mỗi bộ ngành có dịch vụ công (thủ tục hành chính) triển khai trên Cổng NSW, các thủ tục có nhiều hồ sơ và doanh nghiệp triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gian.

Cụ thể Tổng cục Hải quan đã lựa chọn theo các bước: Bước 1, lựa chọn từ tất cả các thủ tục (175) của các bộ, ngành triển khai trên cơ chế một cửa quốc gia trong khoảng thời gian từ 1/1/2019-15/8/2019.

Bước 2, lựa chọn dựa trên tiêu chí thủ tục có số lượng trên 2000 hồ sơ hoặc trên 50 doanh nghiệp tham gia thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia trong khoảng thời gian từ 1/1/2019-15/8/2019, trong đó đã loại trừ các thủ tục có trên 50 DN thực hiện nhưng chỉ phát sinh dưới 200 hồ sơ thực hiện trong năm 2019, và 2 thủ tục do không có số lượng doanh nghiệp và là thủ tục nội địa (31 thủ tục)

Bước 3, chọn ra 12 trong số 31 thủ tục để thực hiện khảo sát và đo thời gian, với tiêu chí lựa chọn thủ tục đại diện của 5 bộ, ngành và 2 thủ tục của liên ngành theo tiêu chí có số lượng hồ sơ và doanh nghiệp nhiều nhất (loại bỏ các thủ tục chỉ mang tính đăng ký).

Theo Tổng cục Hải quan, dự kiến khảo sát khoảng 10.000 doanh nghiệp thực hiện (số doanh nghiệp được lựa chọn khảo sát theo mỗi thủ tục với các doanh nghiệp có số lượng hồ sơ thực hiện nhiều nhất trong thời gian từ 1/1/2019-30/9/2019). Với nguyên tắc đo thời gian dựa trên dữ liệu ghi nhận tự động của quá trình thực hiện từng thủ tục (12 thủ tục nêu trên) trên Hệ thống một cửa quốc gia.

Tại cuộc làm việc, đại diện các đơn vị tham gia đã thảo luận về các tiêu chí trong phiếu khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp về việc thực hiện thủ tục hành chính thông qua NSW. Theo ông Kim Long Biên, sau cuộc họp này các ý kiến tham gia sẽ được tổng hợp để hoàn thiện mẫu phiếu, kế hoạch triển khai và số lượng DN tham gia khảo sát.  

Danh sách 12 thủ tục hành chính dự kiến thực hiện khảo sát gồm:

1. Giấy phép chứng nhận xuất xứ ưu đãi CO-Bộ Công Thương

2. Cấp giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp- Bộ Công Thương

3. Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu- Bộ Khoa học và Công nghệ

4. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5. Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

6. Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

7. Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế-Bộ Y tế

8. Thủ tục cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu- Bộ Y tế

9. Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu- Bộ Giao thông vận tải

10. Thủ tục tàu biển Việt Nam và nước ngoài nhập cảnh vào cảng biển quốc tế-Bộ Giao thông vận tải

11. Thủ tục tàu biển Việt Nam và nước ngoài nhập cảnh vào cảng biển quốc tế-Liên ngành

12. Thủ tục tàu biển Việt Nam và nước ngoài xuất cảnh rời cảng biển quốc tế-Liên ngành.

N.Linh