Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường:

Dấu ấn của Hải quan Việt Nam trong phát triển quan hệ đối tác Hải quan- doanh nghiệp

07:00 | 08/09/2020

(HQ Online) - Trong suốt chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển, Hải quan Việt Nam luôn có sự đồng hành của cộng đồng DN. Đặc biệt, trong giai đoạn phát triển hội nhập hiện nay, song song với cải cách toàn diện hoạt động quản lý hải quan hướng tới mục tiêu tạo thuận lợi cho hoạt động của DN, Hải quan Việt Nam tập trung vào việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 và các kế hoạch cải cách, hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020.

Hải quan Hải Phòng: Cách làm hiệu quả trong phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp
Hải quan Bình Dương: Phát huy hiệu quả mối quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp
Hải quan khu công nghiệp Sóng Thần ký kết đối tác với 10 doanh nghiệp tiêu biểu
Hải quan Quảng Ninh phát triển quan hệ đối tác Hải quan-doanh nghiệp
Triển khai phát triển quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp năm 2020

­­­

dau an cua hai quan viet nam trong phat trien quan he doi tac hai quan doanh nghiep
Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường.

Phát triển quan hệ đối tác Hải quan - DN là cam kết của Hải quan Việt Nam với cộng đồng DN và các bên liên quan về sự sẵn sàng hợp tác, xây dựng quan hệ đối tác trên cơ sở bình đẳng trước pháp luật, để tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan. Đây cũng là một trong những giải pháp để tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hóa theo chỉ đạo của Chính phủ.

Để thực hiện kế hoạch phát triển quan hệ đối tác hải quan - DN, các hoạt động đã được triển khai một cách sáng tạo, bài bản như: Thành lập nhóm công tác Hải quan-DN ở cấp độ Tổng cục, cũng như Tổ tư vấn Hải quan-DN ở các Cục Hải quan tỉnh, thành phố; công khai địa chỉ liên lạc của mỗi bên, thường xuyên cập nhật, bổ sung thông tin; thiết lập kênh thông tin phản hồi kết quả tham vấn cho các bên liên quan dưới hình thức báo cáo tham vấn hoặc qua đường công văn, email, internet…

Trong những năm qua, toàn ngành Hải quan đã tích cực thực hiện các giải pháp về cải cách hành chính với mục tiêu hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả quản lý, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới, với những cải cách nổi bật như: Áp dụng quản lý rủi ro trong các hoạt động nghiệp vụ hải quan theo chuẩn mực của hải quan quốc tế; Thanh toán thuế và lệ phí cơ bản bằng phương thức điện tử; Triển khai hệ thống thông quan hàng hoá tự động (VNACCS/VCIS); Triển khai hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động (VASSCM)…

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện khảo sát về Chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới (theo Quyết định 881/QĐ-BTC ngày 27/5/2019) do lãnh đạo Tổng cục Hải quan làm tổ trưởng, thành viên Tổ công tác ngoài một số đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan còn có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải; Văn phòng Chính phủ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hiệp hội DN dịch vụ logistics; Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam. Tổ công tác liên ngành sẽ thực hiện đo lường thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục thương mại qua biên giới tại Việt Nam theo đúng các tiêu chí và phương pháp của Ngân hàng thế giới tại Báo cáo Môi trường kinh doanh, phản ánh đúng thực tế tình hình thương mại qua biên giới của Việt Nam.

Từ kết quả khảo sát, Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai các giải pháp để cải thiện Chỉ số xếp hạng Giao dịch thương mại qua biên giới như nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Hải quan; tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia; nâng cao chất lượng, giảm thời gian và chi phí bốc xếp, lưu thông hàng hóa tại kho, bãi, cảng; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thực hiện thủ tục XNK; nâng cao và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

Năm 2020 là năm cuối cùng của Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 cũng như là bước đệm trong việc xây dựng Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021-2030. Những kết quả nổi bật của việc thực hiện Chiến lược là xây dựng thể chế chính sách quản lý nhà nước về Hải quan ngày càng đầy đủ, toàn diện hơn đáp ứng các yêu cầu quản lý theo định hướng cải cách nền hành chính nhà nước tạo thuận lợi cho hoat động XNK; đổi mới toàn diện hoạt động Hải quan theo chuẩn mực và khuyến nghị của Tổ chức Hải quan thế giới: Thủ tục Hải quan chuyển từ thủ công sang điện tử, quản lý hải quan hiện đại theo phương pháp quản lý rủi ro; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trang thiết bị hiện đại trong hoạt động nghiệp vụ; thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN… tạo cơ sở để giảm thời gian thực hiện thủ tục, giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài.

Tất cả những thành tựu đó đã và đang giúp ngành Hải quan nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, được Chính phủ và xã hội đánh giá là một trong những cơ quan hành chính nhà nước đi đầu trong công tác cải cách hiện đại hóa và phát triển.

Quang Hùng