Hải quan Hải Phòng: Cách làm hiệu quả trong phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp

09:04 | 28/07/2020

(HQ Online) - Trưởng phòng Giám sát quản lý về hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) Nguyễn Quốc Cường cho biết: trong phát triển mối quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp, đơn vị xác định với mục tiêu quan trọng, thực chất là đẩy mạnh hơn nữa cơ chế phối hợp, đồng hành giải quyết vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu với các doanh nghiệp.    

Hải quan Bình Dương: Phát huy hiệu quả mối quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp
Hải quan cải cách chính sách quản lý thuế, đồng hành cùng doanh nghiệp
Hải quan Hải Phòng: Chú trọng phát triển mối quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp
5217 4 3414 000006
Đại diện Chi cục Hải quan KCX và KCN (Cục Hải quan Hải Phòng) trực tiếp gặp gỡ, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp tại trụ sở Chi cục. Ảnh: T.Bình

Nổi bật là ngày 7/5/2018, Cục tổ chức Hội nghị bàn giải pháp tăng cường mối quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp, thu hút sự tham gia của trên 400 doanh nghiệp, trong đó bao gồm các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu có kim ngạch lớn và hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên trên địa bàn quản lý của đơn vị, các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, cảng và các Hiệp hội doanh nghiệp đã ký kết Bản Quy chế phối hợp với Cục. Từ khi tổ chức Hội nghị đến tháng 6/2020, Cục Hải quan Hải Phòng đã ký kết 15.672 Bản thỏa thuận với các doanh nghiệp và ký kết Bản quy chế phối hợp với 21 hiệp hội doanh nghiệp.

Nhờ đó, việc trao đổi, nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên, qua nhiều hình thức khác nhau.

“Các vướng mắc chủ yếu về hướng dẫn áp mã, hoàn thuế, miễn thuế, về chính sách mặt hàng, thủ tục hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, C/O…tất cả vướng mắc đều được xử lý đúng thời gian, đảm bảo đúng cam kết giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp”- ông Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh.

Đáng chú ý, để có thêm kênh thông tin khách quan, đa chiều để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ công đồng doanh nghiệp, đầu năm 2020 Cục Hải quan Hải Phòng đã xây dựng Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức thuộc Cục trong quá trình giải quyết thủ tục. Hệ thống hoạt động chính thức từ ngày 1/4/2020, nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của doanh nghiệp trong việc giám sát hoạt động công vụ của công chức hải quan cũng như chất lượng phục vụ người dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Lãnh đạo Phòng Giám sát quản lý về hải quan chia sẻ: thông qua các hoạt động vừa qua giúp Cục Hải quan Hải Phòng thiết lập được cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, liên tục giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp để đảm bảo mọi vướng mắc đều được giải quyết ngay, mọi phản ánh đều được xử lý kịp thời.

Mặt khác, thực hiện Chương trình quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và cả CBCC hải quan trong thực thi công vụ. Nhờ đó, công tác tuyên truyền pháp luật và tuyên truyền để doanh nghiệp nâng cao ý thức, chủ động tiếp cận mối quan hệ đối tác với cơ quan Hải quan, sẵn sàng giám sát việc thực thi pháp luật của cơ quan Hải quan trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.

Để tiếp tục duy trì và lan tỏa các kết quả tích cực vừa qua, thời gian tới, Cục Hải quan Hải Phòng đã đề ra những mục tiêu để đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa và phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp. Đó là, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT), tích hợp CNTT để cải cách, ứng dụng toàn diện CNTT trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp, xác định đây là nội dung trọng tâm trong công tác quản lý điều hành và cải cách hiện đại hóa nhằm mục tiêu tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, góp phần tăng cường khả năng cạnh tranh quốc gia, đón làn sóng dịch chuyển đầu tư mới.

6 tháng đầu năm 2020, Cục đã tiếp nhận và xử lý trên 536 lượt tư vấn bằng các hình thức: trực tiếp, bằng văn bản, hỗ trợ qua thư điện tử hoặc qua điện thoại. Các nội dung tư vấn chủ yếu về thủ tục hải quan, khai báo tờ khai, về chính sách mặt hàng, chính sách thuế….

Trong đó, qua trang thông tin điện tử (https://hpcustoms.gov.vn) của Cục tiếp nhận và giải đáp 132 vướng mắc; tại các chi cục đã trực tiếp chỉ đạo và giải quyết ngay 1.953 vướng mắc; các phòng ban tham mưu tiếp nhận, giải đáp vướng mắc hơn 405 vướng mắc.

Thái Bình