Facebook Twitter youtube Tiktok

Cùng hành động để doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật hải quan

(HQ Online) - Với mong muốn đồng hành, giúp đỡ DN tự đánh giá được mức độ tuân thủ, từ đó có các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ DN tự nguyện tuân thủ, ngành Hải quan đã và đang quyết tâm hành động để đưa Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan vào thực tiễn.
Doanh nghiệp đồng thuận, mong muốn được hỗ trợ tuân thủ tốt pháp luật hải quan
Thiết lập mối quan hệ tin cậy Hải quan-Doanh nghiệp từ chương trình tự nguyện tuân thủ pháp luật
Tôn vinh 9 doanh nghiệp nộp thuế lớn, tuân thủ tốt pháp luật về hải quan
Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định 1399/QĐ-TCHQ về Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan,  ngày 6/9/2022.   Ảnh: Quang Hùng
Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định 1399/QĐ-TCHQ về Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan, ngày 6/9/2022. Ảnh: Quang Hùng

Thành lập đội “phản ứng nhanh”

Những năm gần đây, cơ quan Hải quan đã tích cực triển khai nhiều hoạt động hướng đến khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan, qua đó đảm bảo tạo sự cân bằng trong việc tạo thuận lợi cho các DN tuân thủ tốt, cũng như kiểm soát chặt chẽ đối với những DN không tuân thủ. Chính vì vậy, cơ quan Hải quan đã khuyến khích DN tự nguyện cung cấp thông tin để nâng cao chất lượng thông tin hồ sơ DN, phục vụ phân loại mức độ tuân thủ, mức độ rủi ro của người khai hải quan. Đồng thời, ban hành Kế hoạch thu thập, xử lý thông tin từng năm.

Nếu việc triển khai thí điểm được triển khai hiệu quả, qua sơ kết, tổng kết mức tuân thủ, cũng như DN hưởng lợi từ các dịch vụ của cơ quan Hải quan tăng lên, thì các DN tham gia Chương trình vô hình trung sẽ là những “tuyên truyền viên” để phổ biến cho các DN khác trong cộng đồng, trong từng lĩnh vực ngành hàng, tiến tới tuân thủ, tự tuân thủ pháp luật hải quan.

(Trích phát biểu của Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường tại Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định 1399/QĐ-TCHQ tổ chức ngày 6/9/2022)

Kể từ 1/1/2021, cơ quan Hải quan đã công khai mức độ tuân thủ của DN trên Cổng thông tin điện tử Hải quan (https://www.customs.gov.vn/) và hướng dẫn DN tra cứu mức độ tuân thủ, kịp thời giải đáp các thắc mắc của DN về mức độ tuân thủ. Cùng với đó, để nâng cao mức độ tuân thủ, cũng như hỗ trợ DN trong quá trình làm thủ tục hải quan, ở cấp Tổng cục Hải quan, hàng năm đã ban hành Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan- DN và các bên liên quan. Còn tại cấp cục hải quan, các cục hải quan: Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai… cũng thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại DN để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cộng đồng DN trong các khâu thực hiện thủ tục hải quan, cung cấp thông tin về các quy định, chính sách của cơ quan Hải quan.

Tuy nhiên, trong số hơn 190.000 DN có hoạt động XNK được đánh giá trên hệ thống quản lý rủi ro thì có trên 10% DN tuân thủ ở mức trung bình và mức độ cao, chiếm trên 83% kim ngạch và tờ khai XNK. Có đến 89% DN đang ở mức độ tuân thủ thấp hoặc không tuân thủ, chiếm trên 16% kim ngạch và tờ khai XNK. Điều này cho thấy mức độ cần phải quan tâm đến nhóm DN tuân thủ thấp và không tuân thủ. Nắm bắt được điều đó cũng như với mong muốn đồng hành, giúp đỡ DN tự đánh giá được mức độ tuân thủ, từ đó có các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ DN tự nguyện tuân thủ, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1399/QĐ-TCHQ ngày 15/7/2022 về việc ban hành Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Chương trình đã đặt ra mục tiêu 80% DN tham gia được tăng mức tuân thủ hoặc giữ nguyên mức độ tuân thủ cao và trên 80% DN tham gia hài lòng về các biện pháp hỗ trợ của cơ quan Hải quan. Và sau 2 năm triển khai, 100% DN tham gia Chương trình không bị xử lý về các hành vi vi phạm pháp luật hải quan, được đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật ở mức 2 (tuân thủ cao), mức 3 (tuân thủ trung bình). Tiếp đến, sau 5 năm thực hiện Chương trình, phấn đấu tăng tỷ lệ DN tuân thủ mức 2, mức 3 đạt trên 20% tổng số DN hoạt động XNK.

Để lan tỏa Chương trình trong toàn Ngành, một Nhóm chuyên trách thực hiện Chương trình được thành lập gồm 123 thành viên. Họ là cán bộ, công chức có chuyên môn giỏi, nghiêp vụ chuyên sâu thuộc các đơn vị như Cục Quản lý rủi ro, Vụ Pháp chế, Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Cục Kiểm định Hải quan (Tổng cục Hải quan) và 35 cục hải quan tỉnh, thành phố. Đội “phản ứng nhanh" này có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động hỗ trợ toàn Ngành về tư vấn, hỗ trợ hướng dẫn theo các cam kết tại Biên bản ghi nhớ đối với DN thành viên Chương trình khi có yêu cầu. Đồng thời, ghi nhận tư cách thành viên, quá trình tham gia Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan trên hồ sơ DN và các hệ thống thông tin nghiệp vụ của cơ quan Hải quan đối với DN tham gia Chương trình để đảm bảo việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng…

Sẽ tuyên dương, khen thưởng các DN tuân thủ tốt

Thời gian qua, với vai trò điều phối, Cục Quản lý rủi ro đã phối hợp chặt chẽ với cục hải quan tỉnh, thành phố và các tổ chức, hiệp hội DN tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá Chương trình ở 4 khu vực phía Bắc, miền Trung, phía Nam và Tây Nam bộ. Bên cạnh đó, Cục đã thực hiện các nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến, đăng tải hoạt động, kết quả của Chương trình trên Cổng Thông tin điện tử Hải quan (http://customs.gov.vn) và Tạp chí Hải quan điện tử (http://haiquanonline.com.vn).

Tại các cục hải quan, hầu hết các đơn vị đã chủ động tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình đến với cộng đồng DN, đồng thời ký biên bản ghi nhớ, kế hoạch hành động.

Đơn cử như tại Hải quan Bắc Ninh, đơn vị đang quản lý 5.615 DN làm thủ tục hải quan tại các chi cục hải quan trực thuộc. Qua số liệu thống kê về phân loại mức độ tuân thủ pháp luật đối với người khai hải quan, có trên 58,4% DN có mức tuân thủ thấp (mức 4), 23,6% DN có mức tuân thủ trung bình (mức 3), còn lại là các DN mức 1, mức 2 (DN ưu tiên, tuân thủ cao).

Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh Trần Đức Hùng cho biết, để triển khai Chương trình, đơn vị đã lựa chọn 12 DN và ký kết biên bản ghi nhớ, kế hoạch hành động. Trong quá trình triển khai, Hải quan Bắc Ninh sẽ tổng kết những kết quả cụ thể đạt được, đồng thời tổ chức đánh giá hiệu quả mang lại cho cơ quan Hải quan và cộng đồng DN, qua đó báo cáo, đề xuất Tổng cục Hải quan mở rộng số lượng DN tham gia trong thời gian tiếp theo. Đây là một trong những tiền đề giúp Cục tiếp tục chuẩn hóa các thủ tục hành chính và cam kết tạo thuận lợi thương mại, tiến tới triển khai Hải quan số, Hải quan thông minh.

“Việc tham gia chương trình trước hết đem lại lợi ích cho cộng đồng DN, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan Hải quan và các cơ quan quản lý nhà nước, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Do vậy, các DN vừa có lợi ích vừa có nghĩa vụ chấp hành đúng pháp luật bằng việc phối hợp chặt chẽ với cơ quan Hải quan để đánh giá lại thực trạng, chỉ rõ các yếu tố, nguyên nhân ảnh hưởng đến mức độ tuân thủ, từ đó có kế hoạch cụ thể để từng bước cải thiện, nâng mức tuân thủ”, ông Trần Đức Hùng bày tỏ mong muốn.

Cùng với Hải quan Bắc Ninh, Cục Hải quan Hải Phòng cũng là một trong những đơn vị đầu tiên trong toàn Ngành được Tổng cục Hải quan lựa chọn thực hiện chương trình (cùng với các cục hải quan: Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai), Cục Hải quan Hải Phòng đã chủ động, tích cực triển khai các nội dung liên quan, lựa chọn và ký kết với 23 DN, là các DN có quy mô tờ khai, kim ngạch, số thuế lớn…

“Những năm qua, Hải quan Hải Phòng có nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho cộng đồng DN trong hoạt động xuất nhập khẩu, xem DN là đối tác. Vì vậy, khi Tổng cục Hải quan triển khai Chương trình, đơn vị đã chủ động triển khai, nhất là nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của cộng đồng DN để có giải pháp hỗ trợ hiệu quả. Trên cơ sở đó, trước tiên Cục Hải quan Hải Phòng lựa chọn ký kết là đơn vị có quy mô tờ khai, kim ngạch, số thuế lớn… Khi lựa chọn, ký kết với DN, cơ quan Hải quan nhận phần trách nhiệm nặng nề hơn là phải tìm ra nhiều giải pháp để hỗ trợ hiệu quả nhất cho DN nắm bắt, tuân thủ tốt pháp luật”, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Kiên Giang chia sẻ.

Tới đây, để nâng cao hiệu quả của Chương trình, Cục Quản lý rủi ro đã tiến hành xây dựng các kế hoạch triển khai, trong đó phối hợp với cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo dõi, đánh giá quá trình các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình. Đồng thời, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Hải quan tổ chức tuyên dương, khen thưởng các DN tuân thủ tốt, có đóng góp tích cực cho Chương trình, đồng thời cảnh báo, nhắc nhở, thu hồi tư cách thành viên đối với DN không thực hiện hoặc vi phạm cam kết. Ngoài ra, tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo để DN kịp thời cập nhật, nắm vững và tuân thủ các quy định mới liên quan đến hoạt động quản lý rủi ro nói riêng và lĩnh vực XNK, quá cảnh nói chung.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Giám đốc Ban vật tư XNK, Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam: Doanh nghiệp được công nhận tư cách thành viên

Cùng hành động để doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật hải quan

Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan đã đem lại những lợi ích cho DN như: được cơ quan Hải quan hỗ trợ hướng dẫn theo các cam kết tại Biên bản ghi nhớ đối với DN khi có yêu cầu, được cơ quan Hải quan ghi nhận tư cách thành viên, quá trình tham gia Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan trên hồ sơ DN và các hệ thống thông tin nghiệp vụ để đảm bảo việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng.

Sau khi tham gia Chương trình, cơ quan Hải quan đã phân công bố trí công chức, chuyên gia về nghiệp vụ hải quan các cấp để trực tiếp hỗ trợ, tư vấn liên lạc giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK, quá cảnh. Mặt khác, cơ quan Hải quan cảnh báo các yếu tố làm giảm mức độ tuân thủ của DN, cũng như cung cấp thông tin cảnh báo, xu hướng rủi ro, xâm phạm sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực XNK.

Q. Hùng (ghi)

Bà Phạm Hương Giang, Trưởng phòng Logistics, Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Thái Tân: Tham gia Chương trình sẽ hỗ trợ doanh nghiệp rất nhiều

Cùng hành động để doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật hải quan

Công ty là đơn vị chuyên xuất nhập khẩu nguyên, phụ liệu trong sản xuất bia và nước giải khát tham gia thủ tục hải quan tại Cục Hải quan Hải Phòng.

Là DN quy mô lớn với lượng tờ khai xuất nhập khẩu khoảng 1.000 bộ/năm, Công ty luôn có ý thức trách nhiệm và chủ động trong tuân thủ tốt quy định của pháp luật. Dù vậy, với số lượng mặt hàng lớn liên quan đến nhiều mã số (HS), chính sách quản lý khác nhau… nên việc DN tự tìm hiểu là hết sức khó khăn. Tuy nhiên, với những cam kết của cơ quan Hải quan trong Chương trình này sẽ hỗ trợ cho DN rất nhiều. Đặc biệt là việc Hải quan Hải Phòng cam kết bố trí một đội ngũ chuyên trách ở Cục hoặc các chi cục để làm đầu mối hướng dẫn, tư vấn sẽ rất hiệu quả.

T. Bình (ghi)

Ông Phillip Wray, Tổng giám đốc DKHS Việt Nam: Mong muốn chương trình lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp

Cùng hành động để doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật hải quan

Chúng tôi nhận thấy thời gian gần đây, ngành Hải quan Việt Nam đã và đang đẩy mạnh phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào quá trình làm thủ tục hải quan và hoạt động xuất nhập khẩu. Là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam gần 25 năm, chúng tôi ghi nhận sự đồng hành và hướng dẫn của ngành Hải quan Việt Nam nói chung và Cục Hải quan TPHCM nói riêng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong quá trình thực hiện các công tác thông quan. Đồng thời, chúng tôi luôn mong đợi sự hỗ trợ tích cực từ các bộ, ngành và ngành Hải quan trong quá trình thực hiện các thủ tục, mà qua đó, chúng tôi có thể tiếp tục mang đến những sản phẩm chất lượng cao cho nhu cầu của người dân một cách dễ dàng hơn.

Được chọn là một trong những doanh nghiệp ký kết với Cục Hải quan TPHCM tham gia chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan là một vinh dự to lớn của DKSH Việt Nam. Doanh nghiệp luôn mong muốn được hợp tác và đồng hành cùng cơ quan Hải quan trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là khi nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19. Các doanh nghiệp đều đang nỗ lực từng ngày để phát triển sau đại dịch.

DKSH mong muốn những ý tưởng thí điểm này sẽ được lan toả trong cộng đồng doanh nghiệp, nhằm rút ngắn thời gian dịch vụ công, giảm gánh nặng thủ tục hành chính cho cả doanh nghiệp và cơ quan Hải quan.

Lê Thu (ghi)

Bà Lý Vân Phương, Công ty TNHH Flat Việt Nam: Mong muốn được tạo điều kiện thông quan hơn nữa

Cùng hành động để doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật hải quan

Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất tấm kính dùng cho tấm module năng lượng mặt trời, với khoảng 200 tờ khai xuất nhập khẩu/tháng.

Đã có 6 năm hoạt động ở Việt Nam, dù rất nỗ lực, cố gắng nhưng DN vẫn không tránh khỏi thiếu sót trong nắm bắt quy định của pháp luật. Vì vậy, Công ty mong muốn được tạo điều kiện hơn nữa thông quan các hoạt động tư vấn, trả lời vướng mắc, cung cấp thông tin, cảnh báo rủi ro… trong hoạt động xuất nhập khẩu, qua đó giúp DN nắm bắt, tuân thủ tốt pháp luật, không để xảy ra vi phạm. Thông qua Chương trình chúng tôi hy vọng Công ty tiếp tục là đối tác tin cậy của cơ quan Hải quan.

T. Bình (ghi)

Quang Hùng

Tin liên quan

Các đại siêu thị hàng đầu tại Mỹ La tinh “săn” hàng Việt Nam

Các đại siêu thị hàng đầu tại Mỹ La tinh “săn” hàng Việt Nam

(HQ Online) - Sau khi ký kết được nhiều đơn hàng cụ thể với nhà cung cấp Việt Nam tại sự kiện Viet Nam International Sourcing 2023, hàng loạt các nhà phân phối, nhà bán lẻ hàng đầu tại khu vực Mỹ La tinh đã đăng ký tham dự và đặt kỳ vọng cao trong việc thu mua số lượng lớn với đa dạng nhóm hàng tại Sourcing năm nay.
Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan

(HQ Online) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan.
Trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm ma túy

Trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm ma túy

(HQ Online) - Ngày 17/4, Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với UBND các tỉnh: Hà Tĩnh và Nghệ An tổ chức trao thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm ma túy.
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 4/2024 (từ ngày 15/4/2024 đến 21/4/2024)

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 4/2024 (từ ngày 15/4/2024 đến 21/4/2024)

(HQ Online) - Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 4/2024 (từ ngày 15/4/2024 đến 21/4/2024) có các tin chính sau:
Sôi nổi Hội thao giao lưu bóng bàn giữa 5 đơn vị Hải quan phía Nam

Sôi nổi Hội thao giao lưu bóng bàn giữa 5 đơn vị Hải quan phía Nam

(HQ Online) - 14 chi cục hải quan thuộc 5 Cục Hải quan trong cụm thi đua cấp chi cục số 3 đã tham gia Hội thao giao lưu bóng bàn với không khí sôi nổi, thân tình.
Hải quan Lạng Sơn quyết liệt các giải pháp thúc đẩy thông quan

Hải quan Lạng Sơn quyết liệt các giải pháp thúc đẩy thông quan

(HQ Online) - Để nâng cao kết quả, chất lượng giải quyết các thủ tục đối với mặt hàng nông sản xuất khẩu (XK) tại các cửa khẩu nói chung và tại tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa qua khu vực mốc 1088/2-1089 nói riêng, Cục Hải quan Lạng Sơn quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) qua cửa khẩu.
Hải quan Việt Nam tích cực, chủ động các hoạt động hợp tác

Hải quan Việt Nam tích cực, chủ động các hoạt động hợp tác

(HQ Online) - Theo đánh giá, trong quý I/2024, các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế tiếp tục được Hải quan Việt Nam triển khai một cách chủ động, có kế hoạch. Đáng chú ý, thời điểm này, Hải quan Việt Nam đang gấp rút hoàn thành các kế hoạch cho Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN (ADGCM) lần thứ 33 sẽ diễn ra vào tháng 6 tới đây tại Phú Quốc (Kiên Giang).
Ô tô nhập khẩu qua cảng TP Hồ Chí Minh khởi sắc

Ô tô nhập khẩu qua cảng TP Hồ Chí Minh khởi sắc

(HQ Online) - Lượng ô tô nhập khẩu qua cảng TPHCM có tín hiệu khởi sắc, với nhiều tàu hàng liên tục cập cảng trong tháng 4/2024.
Tăng thu hơn 7 tỷ đồng từ trực ban trực tuyến

Tăng thu hơn 7 tỷ đồng từ trực ban trực tuyến

(HQ Online) - Thông qua công tác trực ban, giám sát trực tuyến, trong quý 1/2024 ngành Hải quan đã tăng thu ngân sách hơn 7 tỷ đồng (từ xử phạt vi phạm hành chính và truy thu thuế).
Lạng Sơn: Linh hoạt giải pháp thúc đẩy thông quan mặt hàng hoa quả tươi xuất khẩu

Lạng Sơn: Linh hoạt giải pháp thúc đẩy thông quan mặt hàng hoa quả tươi xuất khẩu

(HQ Online) - Thời điểm hiện nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 400 xe chở mặt hàng hoa quả tươi lên khu vực các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn (chủ yếu lên cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Tân Thanh) để xuất khẩu sang Trung Quốc. Để đảm bảo chất lượng các lô hàng hoa quả tươi, các cơ quan, ban ngành, lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã linh hoạt thực hiện các giải pháp thúc đẩy thông quan đối với mặt hàng này.
Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn:  Kích cầu xuất nhập khẩu qua cảng biển

Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn: Kích cầu xuất nhập khẩu qua cảng biển

(HQ Online) - Là đơn vị trọng điểm về thu ngân sách của Cục Hải quan Thanh Hóa, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã và đang tận dụng những lợi thế cảng biển để tạo sức hút doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn.
Hải quan TP Hồ Chí Minh:  Tạo chuyển biến mạnh mẽ từ phương thức quản lý hiện đại

Hải quan TP Hồ Chí Minh: Tạo chuyển biến mạnh mẽ từ phương thức quản lý hiện đại

(HQ Online) - Áp dụng nhiều sáng kiến cải tiến, cũng như ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) vào các khâu nghiệp vụ, Cục Hải quan TPHCM kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển đổi số từ phương thức quản lý hiện đại.
Hải quan Đà Nẵng triển khai chương trình thí điểm hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Hải quan Đà Nẵng triển khai chương trình thí điểm hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu

(HQ Online) - Doanh nghiệp tham gia Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ được cơ quan Hải quan hỗ trợ nhiều điều kiện thuận lợi trong thực hiện thủ tục hải quan.
Hải quan Móng Cái-và Hải quan Đông Hưng trao đổi thông tin phối hợp

Hải quan Móng Cái-và Hải quan Đông Hưng trao đổi thông tin phối hợp

(HQ Online) - Thời gian qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) và Hải quan Đông Hưng (Trung Quốc) đã phối hợp tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu và đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
5 cục hải quan địa phương trọng điểm phía Bắc ký giao ước thi đua

5 cục hải quan địa phương trọng điểm phía Bắc ký giao ước thi đua

(HQ Online) - 5 cục hải quan địa phương thuộc Cụm thi đua số 3 của Tổng cục Hải quan (gồm: Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan Quảng Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh và Cục Hải quan Hà Nam Ninh) ký kết giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Doanh nghiệp không bị truy thu thuế hàng chục tỷ đồng nhờ hỗ trợ của cơ quan Hải quan

Doanh nghiệp không bị truy thu thuế hàng chục tỷ đồng nhờ hỗ trợ của cơ quan Hải quan

(HQ Online) - Ông Nguyễn Văn Bảo, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Dalat Hasfarm đã chia sẻ câu chuyện trên tại Hội nghị đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp lần thứ 1/2024 do Cục Hải quan Đắk Lắk tổ chức ngày 16/4.
Xem thêm
cty-toan-phat
cong-ty-tan-cang-sg-vpdd

Vấn đề Bạn quan tâm

Tin mới

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 4/2024 (từ ngày 15/4/2024 đến 21/4/2024)

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 4/2024 (từ ngày 15/4/2024 đến 21/4/2024)

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 4/2024 (từ ngày 15/4/2024 đến 21/4/2024) có các tin chính sau:
Ngân hàng Thế giới: G20 cần xem xét lại cơ chế giảm nợ cho nước nghèo

Ngân hàng Thế giới: G20 cần xem xét lại cơ chế giảm nợ cho nước nghèo

Hơn một nửa trong số 75 quốc gia đủ điều kiện nhận tài trợ ưu đãi từ WB đang hoặc sắp rơi vào tình cảnh khó khăn, trong khi các khoản hoàn trả cao đang làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói.
Trung Quốc mong muốn quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững với Mỹ

Trung Quốc mong muốn quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững với Mỹ

Phát biểu tại một diễn đàn ở trường Đại học Harvard, Đại sứ Tạ Phong khẳng định Trung Quốc mong muốn hợp tác với Mỹ để mối quan hệ giữa hai nước có thể phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định công bố quy hoạch tỉnh Lạng Sơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định công bố quy hoạch tỉnh Lạng Sơn

Chiều ngày 21/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự hội nghị và trao Quyết định công bố quy hoạch tỉnh Lạng Sơn và xúc tiến đầu tư năm 2024.
Sôi nổi Hội thao giao lưu bóng bàn giữa 5 đơn vị Hải quan phía Nam

Sôi nổi Hội thao giao lưu bóng bàn giữa 5 đơn vị Hải quan phía Nam

14 chi cục hải quan thuộc 5 Cục Hải quan phía Nam trong cụm thi đua cấp chi cục số 3 đã tham gia Hội thao giao lưu bóng bàn với không khí sôi nổi, thân tình.
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng

LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng

Đến nay, hầu hết lĩnh vực trong ngành Tài chính đều đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong chuyển đổi số, đặc biệt là các lĩnh vực trọng tâm thuế, hải quan, kho bạc…
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường

Ngày 26/3/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định số 779/QĐ-TCHQ bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Cường, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan Khánh Hòa giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hòa kể từ ngày 5/4/20
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng

Sáng ngày 27/3/2024, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đối với ông Đinh Ngọc Thắng.
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh

Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh

Ngày 31/1/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã ký Quyết định số 299/QĐ-TCHQ điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Xuân Sinh, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam từ ngày 1/3/2024.
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Thanh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng-Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan, Tổng cục Hải quan.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định công bố quy hoạch tỉnh Lạng Sơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định công bố quy hoạch tỉnh Lạng Sơn

Chiều ngày 21/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự hội nghị và trao Quyết định công bố ...
Tiếp tục cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Tiếp tục cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Hiện nay, BHXH Việt Nam chỉ có 1 trang Fanpage đã được cấp tích xanh của Facebook tại địa chỉ: ...
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

Sáng ngày 21/4, tại tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát lệnh khởi ...

Minh bạch tài chính và quản trị

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông mới đây, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá ...
Ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một ...
Cảnh báo hành vi lừa đảo mạo danh thông tin Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Cảnh báo hành vi lừa đảo mạo danh thông tin Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Thời gian gần đây, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) ghi nhận một số đối tượng đã ...
Xử lý thế nào đối với trên 1.600 container bột thịt xương, thức ăn gia súc lưu giữ tại cảng?

Xử lý thế nào đối với trên 1.600 container bột thịt xương, thức ăn gia súc lưu giữ tại cảng?

Cục Hải quan TPHCM rà soát, đề xuất phương án xử lý trên 1.600 container bột thịt xương, thức ăn ...
Nghệ An: Bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép 3 cá thể tê tê

Nghệ An: Bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép 3 cá thể tê tê

Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển ...
Mặc doanh nghiệp nghỉ bán, quản lý thị trường vẫn tăng cường kiểm tra

Mặc doanh nghiệp nghỉ bán, quản lý thị trường vẫn tăng cường kiểm tra

Mặc dù nhiều cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn đóng cửa, treo biển nghỉ bán hàng, song ...
Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Ngày 19/4, Công an Nghệ An vừa bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển 2.000 viên ma túy đi ...
Hải quan Quảng Ninh xử lý 71 vụ vi phạm về dược phẩm, mỹ phẩm

Hải quan Quảng Ninh xử lý 71 vụ vi phạm về dược phẩm, mỹ phẩm

Hải quan Quảng Ninh chủ động thu thập thông tin, nắm tình hình địa bàn, đối tượng nghi vấn về ...
Hải quan Tân Thanh phối hợp phát hiện 2 kho hàng chứa hơn 40.000 sản phẩm nghi nhập lậu

Hải quan Tân Thanh phối hợp phát hiện 2 kho hàng chứa hơn 40.000 sản phẩm nghi nhập lậu

Chi cục Hải quan Tân Thanh (Cục Hải quan Lạng Sơn) cho biết vừa phối hợp với các lực lượng ...
Doanh nghiệp thủy sản gặp vướng về kiểm tra chuyên ngành

Doanh nghiệp thủy sản gặp vướng về kiểm tra chuyên ngành

Doanh nghiệp thủy sản đang gặp vướng mắc liên quan giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (H/C) của nguyên ...
Techcombank thông qua mục tiêu lợi nhuận 27.100 tỷ đồng, tăng gấp đôi vốn điều lệ

Techcombank thông qua mục tiêu lợi nhuận 27.100 tỷ đồng, tăng gấp đôi vốn điều lệ

Chủ tịch HĐQT Hồ Hùng Anh cho biết, Techcombank cũng đang xem xét tìm kiếm nhà đầu tư, đối tác ...
Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ chuyển đổi phát triển bền vững

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ chuyển đổi phát triển bền vững

Trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ (CNHT), việc từng bước “xanh hoá" sản xuất, nhà máy ...
Địa ốc Đất Xanh dự kiến chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu

Địa ốc Đất Xanh dự kiến chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu

Ngày 19/4, ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh đã thông qua kế hoạch doanh thu thuần đạt ...
Cảng Chu Lai: Kết nối nông sản Việt ra thị trường thế giới

Cảng Chu Lai: Kết nối nông sản Việt ra thị trường thế giới

Với mục tiêu đưa cảng Chu Lai trở thành trung tâm kết nối logistics, Công ty Giao nhận Vận chuyển ...
Năm 2024, MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng

Năm 2024, MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng

Dự kiến trong năm 2024, MB sẽ chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5% và bằng cổ phiếu tỷ ...
Mặt hàng máy thêu có được giảm thuế GTGT theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP?

Mặt hàng máy thêu có được giảm thuế GTGT theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP?

Công ty TNHH EMB Việt Hưng đề nghị cơ quan Hải quan hướng dẫn về việc giảm thuế GTGT đối ...
Hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó phải tái xuất

Hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó phải tái xuất

Tổng cục Hải quan vừa trả lời và hướng dẫn Công ty ô tô Toyota Việt Nam thực hiện chính ...
Doanh nghiệp thủy sản kiến nghị về chỉ tiêu kháng sinh, hạn ngạch xuất khẩu

Doanh nghiệp thủy sản kiến nghị về chỉ tiêu kháng sinh, hạn ngạch xuất khẩu

Các doanh nghiệp thủy sản đang gặp một bất cập lớn do quy định "quá nghiêm ngặt" của Nhật Bản ...
Rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm

Rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm

Ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội và Nghị quyết của Quốc hội về ngân sách nhà nước (NSNN) ...
Luật Cảnh sát biển Việt Nam: Hiệu quả từ thực tiễn

Luật Cảnh sát biển Việt Nam: Hiệu quả từ thực tiễn

Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng, sau 5 năm thực hiện Luật Cảnh sát biển Việt Nam, tình hình ...
Đề xuất các quy định mới về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Đề xuất các quy định mới về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Dự thảo Nghị định bổ sung quy định xử lý cách tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp ...
Lượng ô tô nhập khẩu duy trì ở mức cao

Lượng ô tô nhập khẩu duy trì ở mức cao

Theo thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan vừa công bố, nửa đầu tháng 4 cả nước nhập khẩu ...
Giá từ 20 tỷ đồng, siêu phẩm McLaren 750S ra mắt tại Việt Nam

Giá từ 20 tỷ đồng, siêu phẩm McLaren 750S ra mắt tại Việt Nam

Siêu xe McLaren 750S đã chính thức được ra mắt thị trường Việt Nam. Đây là sản phẩm thương mại ...
Hyundai Stargazer X ra mắt giá từ 489 triệu đồng

Hyundai Stargazer X ra mắt giá từ 489 triệu đồng

Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa đưa ra thị trường mẫu xe Hyundai Stargazer X.
Cơ sở hạ tầng sạc xe EV của Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 1

Cơ sở hạ tầng sạc xe EV của Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 1

Liên minh xúc tiến cơ sở hạ tầng sạc điện Trung Quốc đã bổ sung 716.000 cột sạc từ tháng ...
Subaru SATD Off-Road: Thách thức khả năng vận hành của Subaru Forester

Subaru SATD Off-Road: Thách thức khả năng vận hành của Subaru Forester

Trong 2 ngày 13 và 14/4, công ty TNHH Hình tượng ô tô Việt Nam (MIV), nhà nhập khẩu và ...
Ford Việt Nam “tung” hàng loạt những dịch vụ mới hỗ trợ khách hàng

Ford Việt Nam “tung” hàng loạt những dịch vụ mới hỗ trợ khách hàng

Ra mắt nền tảng thương mại điện tử, Dịch vụ lưu động, ứng dụng FordPass, Đặt lịch dịch vụ trực ...
Ngân hàng Thế giới: G20 cần xem xét lại cơ chế giảm nợ cho nước nghèo

Ngân hàng Thế giới: G20 cần xem xét lại cơ chế giảm nợ cho nước nghèo

Hơn một nửa trong số 75 quốc gia đủ điều kiện nhận tài trợ ưu đãi từ WB đang hoặc ...
Trung Quốc mong muốn quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững với Mỹ

Trung Quốc mong muốn quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững với Mỹ

Phát biểu tại một diễn đàn ở trường Đại học Harvard, Đại sứ Tạ Phong khẳng định Trung Quốc mong ...
AI định hình lại ngành phát thanh, truyền thông và giải trí

AI định hình lại ngành phát thanh, truyền thông và giải trí

Trí tuệ nhân tạo (AI) là chủ đề và xu hướng chủ đạo tại NAB Show - triển lãm thường ...
EU tăng thuế một số nông sản nhập khẩu từ Nga và Belarus

EU tăng thuế một số nông sản nhập khẩu từ Nga và Belarus

Lãnh đạo các nước EU đã yêu cầu nhanh chóng phê duyệt việc tăng thuế đối với một số loại ...
Pháp trở thành khách hàng mua khí đốt lớn nhất của Nga

Pháp trở thành khách hàng mua khí đốt lớn nhất của Nga

Trong tháng Hai, Pháp đã mua lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga trị giá 322,3 triệu ...
Trung Quốc yêu cầu Mỹ dừng tăng thuế với các sản phẩm thép và nhôm của nước này

Trung Quốc yêu cầu Mỹ dừng tăng thuế với các sản phẩm thép và nhôm của nước này

Sau khi Tổng thống Joe Biden kêu gọi tăng thuế mạnh đối với các sản phẩm kim loại của Trung ...
Phiên bản di động