Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh: Trên 200 trường hợp vi phạm được phát hiện qua máy soi

10:29 | 12/10/2021

(HQ Online) - Qua công tác kiểm tra hàng hóa qua máy soi tại cửa khẩu cảng biển TPHCM, đã có trên 200 trường hợp vi phạm bị cơ quan Hải quan phát hiện kể từ đầu năm 2021 đến nay.

máy soi CL. Anh T.H
Công chức hải quan thực hiện soi chiếu hàng hóa ngày 6/10/2021. Ảnh: T.H

Nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp XNK trong năm 2021, Cục Hải quan TPHCM đã tăng cường công tác quản lý rủi ro, áp dụng phương thức kiểm tra hàng hóa qua máy soi container.

Từ đầu năm 2021 đến ngày 15/9/2021, Cục Hải quan TPHCM đã thực hiện soi chiếu gần 37.000 container hàng hóa XNK, phát hiện trên 1.000 trường hợp có nghi vấn; kiểm tra thực tế, phát hiện trên 200 container hàng hóa nhập khẩu vi phạm pháp luật hải quan.

Đặc biệt, trong thời gian TPHCM cao điểm phòng chống dịch Covid-19 (quý 3/2021), Cục Hải quan TPHCM đã thực hiện đề nghị phối hợp soi chiếu tổng số 5.285 container trước thông quan. Trong đó, số lượng hàng hóa đã thực hiện soi chiếu trước 5.152 container.

Qua phân tích hình ảnh soi chiếu, cơ quan Hải quan phát hiện 268 container có dấu hiệu nghi vấn (chiếm tỷ lệ 5,69 % tổng số container soi chiếu). Các thông tin nghi vấn này đã được chuyển cho các đơn vị hải quan nơi doanh nghiệp mở tờ khai để thực hiện kiểm tra theo quy định.

Nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp XNK trong năm 2021, Cục Hải quan Thành phố quán triệt các văn bản hướng dẫn, triển khai áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro nhằm xác định đối tượng trọng điểm, mặt hàng trọng điểm, mức độ rủi ro để có biện pháp kiểm soát phù hợp trên cơ sở phân tích tần suất, dấu hiệu rủi ro, dữ liệu vi phạm, tăng cường trao đổi thông tin nghiệp vụ giữa các đơn vị.

Trong quý 3/2021, Cục Hải quan TPHCM đã triển khai thực hiện việc phân luồng để ra quyết định kiểm tra hải quan đối với trên 612.000 tờ khai XNK. Trong đó, luồng xanh trên 350.000 tờ khai (chiếm hơn 57%); luồng vàng 225.000 tờ khai (chiếm gần 37%); luồng đỏ là 37.000 tờ khai (chiếm hơn 6%). Qua phân luồng kiểm tra, Cục Hải quan TPHCM phát hiện 540 tờ khai hải quan vi phạm về thủ tục, gian lận thương mại...

Lê Thu