Cơ quan Hải quan có thể chấp nhận C/O hết hạn vì lý do bất khả kháng

09:33 | 07/04/2020

(HQ Online) - Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan đối với Cục Hải quan Lào Cai về trường hợp việc áp dụng thuế suất ưu đãi hàng hóa xuất kho ngoại quan chuyển tiêu thụ nội địa. .

co quan hai quan co the chap nhan co het han vi ly do bat kha khang Đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19: Hải quan căng mình thông quan và phòng chống dịch
co quan hai quan co the chap nhan co het han vi ly do bat kha khang Hải quan đảm bảo vận hành thống suốt hệ thống công nghệ thông tin
co quan hai quan co the chap nhan co het han vi ly do bat kha khang Hải quan Lào Cai thu ngân sách giảm mạnh 124,2 tỷ đồng
co quan hai quan co the chap nhan co het han vi ly do bat kha khang
Giám sát hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: T.Bình.

Trước đó, một số tờ khai NK mặt hàng đường tinh luyện được doanh nghiệp nhập kho ngoại quan, ngoài lượng hàng đã xuất kho thì hiện nay doanh nghiệp còn tồn lượng lớn hàng sắp hết hạn lưu giữ tại kho ngoại quan. Do đó, DN đề xuất được làm thủ tục hải quan chuyển tiêu thụ nội địa.

Tuy nhiên các C/O mẫu D được nộp cho cơ quan Hải quan đã quá 1 năm kể từ ngày cấp.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm thủ tục hải quan chuyển tiêu thụ nội địa đối với hàng hóa nhập kho ngoại quan, nhằm giảm thiệt hại và tháo gỡ khó khăn cho cho doanh nghiệp do phía Trung Quốc không nhận được hàng qua các cửa khẩu chính và cửa khẩu quốc tế nên hàng hóa tồn đọng trong kho ngoại quan đến nay gần hết thời hạn lưu giữ theo quy định của Luật Hải quan, Cục Hải quan Lào Cai đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn đối với trường hợp hàng hóa nhập kho ngoại quan chuyển tiêu thụ nội địa thì C/O đó có được chấp nhận để công ty được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt ATIGA không?

Trước vướng mắc trên, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Điều 14 Phụ lục 8 (Quy trình chứng nhận xuất xứ hàng hóa) Chương 3 (Quy tắc xuất xứ hàng hóa) của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN và Điều 14 Phụ lục 7 Thông tư 22/2016/TT-BCT ngày 3/10/2016 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, cơ quan Hải quan có thể chấp nhận C/O trong trường hợp C/O này đã hết hiệu lực vì lý do bất khả kháng hoặc do những nguyên nhân chính đáng nằm ngoài kiểm soát của nhà xuất khẩu.

Để xử lý với trường hợp cụ thể tại đơn vị, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan Lào Cai căn cứ hồ sơ thực tế, lô hàng để xử lý theo quy định.

N.Linh