Cổ phiếu FLC tiếp tục bị đình chỉ giao dịch

20:09 | 25/05/2023

(HQ Online) - Sở GDCK Hà Nội cho biết cơ quan này vừa ban hành Quyết định số 473/QĐ-SGDHN về việc đưa vào diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu FLC của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

Gần 710 triệu cổ phiếu FLC sắp rời sàn HoSE
Khi nào cổ phiếu FLC, ROS được giao dịch trở lại?
FLC công bố lộ trình tổ chức ĐHCĐ, phát hành BCTC kiểm toán nhằm khắc phục nguy cơ bị đình chỉ giao dịch
Cổ phiếu FLC tiếp tục bị đình chỉ giao dịch

Theo Quyết định số 473/QĐ-SGDHN, việc hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu FLC của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC sẽ bắt đầu từ ngày 25/5/2023. Lý do hạn chế giao dịch là Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đăng ký giao dịch chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

Sở GDCK Hà Nội cho biết cổ phiếu FLC đồng thời vẫn đang bị đình chỉ giao dịch theo quyết định số 79/QĐ-SGDHN ngày 24/2/2023 của Sở GDCK Hà Nội. Với những lí do đó, cổ phiếu FLC vẫn tiếp tục bị đình chỉ giao dịch.

Hoài Anh