Chiêu sinh lớp Phân loại hàng hóa dành cho doanh nghiệp

08:20 | 05/10/2022

(HQ Online) - Để giúp DN quản trị hiệu quả một số rủi ro liên quan đến việc phân loại, xác định mã số hàng hóa, Trường Hải quan Việt Nam sẽ tổ chức lớp “Những vấn đề DN cần biết để làm chủ kỹ năng phân loại, xác định mã số hàng hóa, giảm thiểu rủi ro khi thực hiện thủ tục hải quan”.

Đào tạo kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan cho doanh nghiệp
Đào tạo bổ sung kiến thức dành cho nhân viên đại lý hải quan

Theo đó, đối tượng của khóa học gồm: Các đại lý làm thủ tục hải quan; nhân viên trong các DN có hoạt động ngoại thương, vận tải, logistics của tất cả các công ty ở mọi ngành nghề, khu vực có nhu cầu cập nhật, nâng cao kiến thức và kỹ năng về phân loại, xác định mã số hàng hóa.

Các cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu đào tạo về phân loại hàng hóa, mã số hàng hóa... Đặc biệt phù hợp với đối tượng là lãnh đạo các DN XNK muốn tìm hiểu chi tiết các sai sót thường gặp của DN khi xác định và kê khai mã HS, theo kinh nghiệm của cơ quan Hải quan.

Các học viên tham học học các khóa học bằng hình thức trực tuyến do Trường Hải quan Việt Nam tổ chức.
Các học viên tham gia các khóa học bằng hình thức trực tuyến do Trường Hải quan Việt Nam tổ chức.

Khóa học sẽ giúp người học hiểu rõ hơn các kiến thức nền tảng của phân loại hàng hóa để vận dụng thành thạo trong từng tình huống cụ thể với các mặt hàng cụ thể. Nắm vững hệ thống các quy định của pháp luật hải quan và pháp luật có liên quan đến phân loại hàng hóa, kỹ thuật mô tả hàng hóa để có cơ sở xác định chính xác mã số hàng hóa; hiểu rõ các thủ tục hải quan về nộp hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa.

Ngoài ra, khóa học cũng sẽ là dịp giúp người học nâng cao nhận thức được ảnh hưởng của việc khai báo mã số HS đến việc đánh giá mức độ tuân thủ của DN, để DN được hưởng lợi tương ứng với mức độ tuân thủ pháp luật như: giảm tỷ lệ kiểm tra trong thông quan và kiểm tra sau thông quan; cải tiến các bước trong quy trình thủ tục hải quan, thủ tục nộp thuế… Ngược lại, DN không tuân thủ sẽ chịu sự quản lý, kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ của cơ quan Hải quan.

Người học sẽ được thực hành kỹ năng tra cứu mã số hàng hóa trên một số công cụ tiện ích; tiếp cận, trao đổi các sai sót thường gặp của DN khi xác định và kê khai mã số hàng hóa trên cơ sở hệ thống hóa và phân tích các dữ liệu thực tế phát sinh trong ngành Hải quan. Tham vấn kỹ thuật xử lý tình huống khi DN và cơ quan Hải quan không thống nhất về mã số hàng hóa; cách thức, kinh nghiệm để quản trị hiệu quả các rủi ro về mã số hàng hóa ở các khâu trước, trong và sau thông quan.

Nụ Bùi