Chỉ miễn thuế NK trong 5 năm kể từ ngày vận hành thương mại

10:55 | 10/04/2019

(HQ Online) - Trường hợp nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm NK phát sinh trước ngày vận hành thương mại hoặc quá 5 năm kể từ ngày vận hành thương mại thì không được miễn thuế NK.

chi mien thue nk trong 5 nam ke tu ngay van hanh thuong mai Hàng hóa của DN thuộc địa bàn khó khăn được miễn thuế NK trong 5 năm
chi mien thue nk trong 5 nam ke tu ngay van hanh thuong mai Miễn thuế NK áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dư án đầu tư mở rộng
chi mien thue nk trong 5 nam ke tu ngay van hanh thuong mai Dự án Nhà máy xi măng Sông Lam có được miễn thuế NK tạo tài sản cố định?
chi mien thue nk trong 5 nam ke tu ngay van hanh thuong mai
Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Cục Hải quan Thanh Hóa xử lý vướng mắc tính thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK phục vụ hoạt động sản xuất của Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn của Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, thực hiện việc tính thuế đối với Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn cần căn cứ các quy định tại Điều 15, Điều 16 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13; Khoản 2 Điều 13 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, Điều 3 Nghị định 118/2014/NĐ-CP; Khoản 6, Khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 45/2005/QH 11; Khoản 11, Khoản 13 Điều 16 và khoản 1 Điều 21 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH 13 và Khoản 1 Điều 39 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Bên cạnh đó, căn cứ quy định tại Thỏa thuận bảo lãnh và can kết của Chính phủ (GGU) ngày 15/1/2013.

Với những quy định trên, Tổng cục Hải quan cho biết, Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn được miễn thuế NK trong thời hạn 5 năm (kể từ ngày vận hành thương mại) đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm theo quy định tại Phụ lục bản GGU để sản xuất mặt hàng xăng và để phục vụ cho phòng thí nghiệm của dự án.

Trường hợp nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm NK phát sinh trước ngày vận hành thương mại hoặc quá 5 năm kể từ ngày vận hành thương mại thì không được miễn thuế NK.

Theo đó, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan Thanh Hóa yêu cầu Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn xác định rõ ngày vận hành thương mại, và có văn bản thông báo cho cơ quan Hải quan làm cơ sở miễn thuế 5 năm đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm theo quy định tại bản GGU.

Thu Trang