Chi cục đầu tiên thu ngân sách đạt 10.000 tỷ đồng tại Hải quan Hải Phòng

14:55 | 14/09/2020

(HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 là đơn vị đầu tiên tại Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách đạt từ 10.000 tỷ đồng trở lên, tính hết tháng 8.

Hải quan Hải Phòng bắt giữ 1 triệu bao thuốc lá giả nhãn hiệu 555
700 tờ khai luồng Vàng, Đỏ mỗi ngày tại 4 chi cục hải quan cửa khẩu Hải Phòng
Hải quan Hải Phòng hụt thu gần 11.000 tỷ đồng
Hải quan Hải Phòng: Chuyển động tích cực từ công tác cải cách
2835 anh 6
Nguồn thu lớn nhất của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 là ô tô nhập khẩu. Ảnh: T.Bình.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, hết tháng 8 toàn Cục thu ngân sách được 35.193 tỷ đồng, đạt 53% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (67.000 tỷ đồng), đạt 50% so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao, giảm 11.388 tỷ đồng, tương ứng giảm 24,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Riêng khu vực Hải Phòng thu được 30.763 tỷ đồng, đạt 54% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (57.100 tỷ đồng), đạt 51% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao phấn đấu (60.900 tỷ đồng), đạt 49% chỉ tiêu UBND Hải Phòng giao (63.000 tỷ đồng), giảm 9.386 tỷ đồng, tương ứng giảm 4% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 9 chi cục trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng, đơn vị có số thu lớn nhất là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 đạt 10.763 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này mới đạt hơn 49% chỉ tiêu cả năm (chỉ tiêu cả năm 21.900 tỷ đồng).

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 là đơn vị có chỉ tiêu thu lớn nhất của Hải quan Hải Phòng do quản lý khu vực cảng Tân Vũ- địa bàn nhập khẩu ô tô chính ở khu vực cảng Hải Phòng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 đến nay hoạt động nhập khẩu ô tô sụt giảm mạnh nên kết quả thu của Chi cục và toàn Cục Hải quan Hải Phòng nói chung so với chỉ tiêu còn thấp và giảm mạnh so với cùng kỳ 2019.

2 đơn vị khác có chỉ tiêu thu ngân sách lớn tại Hải quan Hải Phòng (từ 10.000 tỷ đồng trở lên) trong năm 2020 là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ.

Hết tháng 8, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 thu được 7.721 tỷ đồng, tương đương 67,14% chỉ tiêu cả năm (chỉ tiêu 11.500 tỷ đồng).

Trong khi đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ chỉ tiêu thu 10.350 tỷ đồng, kết quả thu hết tháng 8 là 4.683 tỷ đồng, tương đương trên 45% chỉ tiêu cả năm…

Thái Bình