700 tờ khai luồng Vàng, Đỏ mỗi ngày tại 4 chi cục hải quan cửa khẩu Hải Phòng

15:33 | 11/09/2020

(HQ Online) - Đây là số lượng bình quân tính trong cả 31 ngày của tháng 8, nếu chỉ riêng những ngày làm việc bình thường số tờ khai luồng Đỏ, luồng Vàng tại 4 chi cục hải quan cửa khẩu tại Hải quan Hải Phòng còn lớn hơn.

57% tờ khai nhập khẩu ở Cao Bằng liên quan đến kiểm tra chuyên ngành
2.800 tờ khai luồng Đỏ một tháng tại 4 đơn vị hải quan cửa khẩu ở Hải Phòng
Hải quan TP HCM có gần 19.000 tờ khai luồng Đỏ, chiếm 35% toàn Ngành
Lượng tờ khai tại Hải quan Đà Nẵng giảm 9,44%
2613 tk hqhp thang 8
Tỉ lệ phân luồng tờ khai tại 4 đơn vị cửa khẩu của Hải quan Hải Phòng trong tháng 8. Biểu đồ: T.Bình.

Theo thông tin mới được Cục Hải quan Hải Phòng đưa ra ngày 11/9, tháng 8 toàn Cục giải quyết thủ tục cho 154.155 tờ khai.

Trong đó, 85.144 tờ khai nhập khẩu và 69.011 tờ khai xuất khẩu, tăng 0,24% so với cùng kỳ năm 2019 nhưng giảm 2,76% so với tháng 7/2020.

Đơn vị có lượng tờ khai lớn nhất là Chi cục Hải quan KCX và KCN với 35.758 tờ khai, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 có số lượng ít nhất với 3.216 tờ khai.

Trong khối chi cục hải quan cửa khẩu cảng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 có lượng tờ khai lớn nhất với 11.787 tờ khai.

Trong khối chi cục hải quan ngoài cửa khẩu, Chi cục Hải quan Thái Bình có số tờ khai ít nhất với 8.057 tờ khai.

Trong tháng 8, tại Cục Hải quan Hải Phòng là 52% có 47% tờ khai thuộc luồng Vàng, luồng Đỏ (43,5% luồng Vàng và luồng Đỏ là 3,5%).

Đáng chú ý tờ khai luồng Vàng, luồng Đỏ tập trung nhiều tại 4 chi cục hải quan cửa khẩu (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ).

Tháng 8, tỉ lệ tờ khai Vàng, luồng Đỏ ở 4 đơn vị nêu trên lên đến gần 83% (luồng Vàng 71,4%; luồng Đỏ 11,3%) và luồng Xanh 17,3%.

Như vậy, số tờ khai luồng Đỏ, luồng Vàng tại 4 đơn vị hải quan cửa khẩu của Hải quan Hải Phòng trong tháng 8 là 22.221 tờ khai, tương đương bình quân 717 tờ khai/ngày.

Lượng tờ khai luồng Đỏ, luồng Vàng chiếm tỉ lệ lớn, trong đó có nhiều tờ khai thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành của các bộ, ngành khiến việc giảm thời gian thông quan tại 4 đơn vị hải quan cửa khẩu của Hải quan Hải Phòng gặp nhiều khó khăn.

Thái Bình