Chấm dứt hoạt động một địa điểm thu gom hàng lẻ tại Hải Phòng

09:39 | 10/03/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 574/QĐ-TCHQ chấm dứt hoạt động địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS) của Công ty dịch vụ hàng hải Vinalines Hải Phòng, địa chỉ KCN Đình Vũ, Hải Phòng.

Chấm dứt hoạt động kho ngoại quan của công ty Nippon Express
Cấp mã địa điểm thu gom hàng lẻ trong cảng Tân Thuận
Rà soát tổng thể điều kiện hoạt động của các kho bãi, địa điểm

Quyết định của Tổng cục Hải quan có hiệu lực từ ngày 8/3/2021 và bãi bỏ Quyết định 3174/QĐ-TCHQ ngày 10/12/2010 và Quyết định 3427/QĐ-TCHQ ngày 9/11/2018.

Trước đó, tháng 1/2020 Cục Hải quan Hải Phòng đã có thông báo tạm dừng hoạt động địa điểm thu gom hàng lẻ nêu trên theo đề nghị của Công ty dịch vụ hàng hải Vinalines Hải Phòng. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn tạm dừng hoạt động nhưng công ty không có văn bản thông báo hoạt động trở lại.

Căn cứ khoản d Điều 15 Nghị định 68/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Cục Hải quan Hải Phòng đã đề nghị Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động địa điểm thu gom hàng lẻ của Công ty dịch vụ hàng hải Vinalines Hải Phòng.

N.Linh