Chấm dứt hoạt động một địa điểm tập kết hàng hóa ở biên giới Cao Bằng

17:03 | 17/08/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động một địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu ở biên giới Cao Bằng.

Hoạt động trở lại hai địa điểm tập kết hàng hóa ở biên giới Cao Bằng
Tạm dừng hoạt động hai địa điểm kiểm tra hàng hóa ở Quảng Ninh
Hải quan Cao Bằng nỗ lực ngăn chặn vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
Chấm dứt hoạt động một địa điểm tập kết hàng hóa ở biên giới Cao Bằng

Cụ thể địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu ở biên giới của Công ty Cổ phần tập đoàn Vinh Cơ, địa chỉ tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Trước đó, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu ở biên giới của Công ty Cổ phần tập đoàn Vinh Cơ đã tạm dừng hoạt động theo Quyết định 230/QĐ-TCHQ ngày 28/1/2021, tuy nhiên quá thời hạn tạm dừng nhưng doanh nghiệp không có văn bản thông báo hoạt động trở lại.

Do đó, Cục Hải quan Cao Bằng đã báo cáo Tổng cục Hải quan chấm dứt hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu ở biên giới của Công ty Cổ phần tập đoàn Vinh Cơ.

N.Linh