Cần quy định cụ thể hơn về việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót

10:40 | 22/04/2020

(HQ Online) - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có góp ý về việc xử lý hóa đơn khi có sai sót theo quy định tại dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ.

can quy dinh cu the hon ve viec xu ly hoa don dien tu co sai sot Cụ thể hơn các quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
can quy dinh cu the hon ve viec xu ly hoa don dien tu co sai sot Cần làm rõ thêm quy định về các đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử
can quy dinh cu the hon ve viec xu ly hoa don dien tu co sai sot

VCCI vừa có góp ý về việc xử lý hóa đơn khi có sai sót. Ảnh TL.

Theo VCCI, tại Điều 18 quy định về xử lý hóa đơn có sai sót, trong trường hợp chưa gửi cho người mua, dự thảo chỉ quy định xử lý cho trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế chưa gửi cho người mua, còn trường hợp tương tự đối với hóa đơn điện tử không có mã lại không thấy quy định. VCCI cho rằng điều này có thể gây khó khăn trong thực tế áp dụng nên cần phải sửa cho rõ hơn.

Trong trường hợp đã gửi cho người mua, dự thảo quy định xử lý hóa đơn đã gửi cho người mua mà bị phát hiện sai sót trong hai trường hợp: sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác; sai sót về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng.

VCCI cho rằng, nên bổ sung hướng dẫn cho trường hợp hóa đơn sai sót về mô tả hàng hóa, dịch vụ và các sai sót khác. Đồng thời quy định rõ phương thức xử lý đối với sai sót hóa đơn trong trường hợp sai về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng khi chưa gửi dữ liệu hóa đơn không có mã cho cơ quan Thuế.

VCCI cũng kiến nghị cần quy định trường hợp đặc thù như ngân hàng và một số trường hợp tương tự khác, đối với sai sót quy định tại điểm b khoản 2 Điều 18 thì cho phép gửi báo cáo tổng hợp như báo cáo định kỳ hóa đơn gửi cơ quan Thuế thay vì phải gửi thông báo cho mỗi lần phát sinh việc sai sót. Bỏ quy định phải có văn bản thỏa thuận với người mua.

Ngoài ra, cũng nên bổ sung hướng dẫn cho trường hợp người mua trả hàng cho người bán thì hóa đơn sẽ xử lý như thế nào.

VCCI cũng góp ý về nội dung ngừng sử dụng hóa đơn điện tử (Điều 15). Theo đó, Khoản 4 Điều 15 dự thảo quy định trường hợp “doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh tạm ngừng kinh doanh cần có hóa đơn điện tử giao cho người mua để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh có văn bản thông báo với cơ quan Thuế được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử”.

Theo VCCI, quy định này chưa rõ ở điểm: doanh nghiệp chỉ cần thông báo với cơ quan Thuế là được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử hay là phải chờ phản hồi của cơ quan Thuế? Do vậy, VCCI đề nghị cần quy định rõ vấn đề này để đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Thùy Linh