Cần "chốt" tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách là chuyên gia, nhà khoa học

17:00 | 26/05/2020

(HQ Online) - Đồng tình với việc quy định tỷ lệ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách ít nhất 40% tổng số ĐBQH, nhiều ĐBQH cho rằng, cần nghiên cứu cơ chế để dành tỷ lệ nhất định cho các chuyên gia, nhà khoa học đủ điều kiện về sức khỏe, có kinh nghiệm, năng lực công tác...

can chot ty le dbqh chuyen trach la chuyen gia nha khoa hoc Hôm nay Quốc hội thảo luận trực tuyến về Luật Đầu tư (sửa đổi)
can chot ty le dbqh chuyen trach la chuyen gia nha khoa hoc Đề xuất phương án tăng đại biểu Quốc hội chuyên trách lên 200 người
can chot ty le dai bieu quoc hoi chuyen trach la chuyen gia nha khoa hoc

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng báo cáo giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm

Làm rõ thẩm quyền đánh giá ĐBQH

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội tại phiên họp sáng nay 26/5, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý 12 nội dung tại 14 điều, khoản của Luật Tổ chức Quốc hội.

Việc tiếp thu, chỉnh lý tập trung vào các nội dung như: Tiêu chuẩn 1 quốc tịch đối với ĐBQH; tăng tỷ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách lên ít nhất là 40% tổng số ĐBQH; việc quyết định số lượng và phê chuẩn ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Đoàn ĐBQH; công tác quản lý cán bộ đối với ĐBQH hoạt động chuyên trách...

Đáng chú ý, về công tác quản lý cán bộ đối với ĐBQH hoạt động chuyên trách (Điều 43 và Điều 54), có ý kiến đề nghị làm rõ thẩm quyền phân loại, đánh giá đối với ĐBQH hoạt động chuyên trách ở địa phương.

Làm rõ ĐBQH hoạt động chuyên trách ở địa phương là do Trung ương hay địa phương quản lý; cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý cán bộ ở địa phương và Trung ương để bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến công tác cán bộ đối với nhóm đối tượng này.

Trong quá trình nghiên cứu chỉnh lý dự thảo Luật, các cơ quan đã đề xuất luật hóa quy định liên quan đến công tác quản lý cán bộ, đánh giá hoạt động đối với ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Nghị quyết số 353/2017/UBTVQH14 của UBTVQH.

"Tuy nhiên, qua thảo luận, một số ý kiến cho rằng, quy định nêu trên vẫn chưa thật đầy đủ, chưa đủ cụ thể để có thể thực hiện ngay và một số nội dung chưa hoàn toàn phù hợp với thực tiễn, có thể gây chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cấp trong công tác quản lý cán bộ đối với ĐBQH hoạt động chuyên trách ở địa phương", Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng nói.

UBTVQH thấy rằng, các ý kiến nêu trên là có cơ sở. Công tác quản lý cán bộ đối với ĐBQH hoạt động chuyên trách ở địa phương bao gồm nhiều nội dung và có tính đặc thù, đòi hỏi phải có sự phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ ở Trung ương và địa phương, đặc biệt là trong việc đánh giá hoạt động, thi đua, khen thưởng, điều động, luân chuyển... đối với ĐBQH.

Vì vậy, UBTVQH xin phép được tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH theo hướng quy định trong Luật thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc quản lý công tác cán bộ đối với ĐBQH hoạt động chuyên trách của địa phương mình (khoản 3a Điều 43).

Đồng thời, giao UBTVQH quy định về việc thực hiện công tác cán bộ đối với ĐBQH hoạt động chuyên trách, việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu, chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm khác đối với ĐBQH và ĐBQH hoạt động chuyên trách (khoản 1 Điều 54) để phù hợp với phạm vi phân cấp, gắn với trách nhiệm của chính quyền địa phương và tình hình thực tế trong từng giai đoạn.

40% ĐBQH chuyên trách

Dành nhiều sự quan tâm tới quy định về tỷ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách (Điều 23), cả ĐBQH Dương Xuân Hòa (Lạng Sơn) và ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đều bày tỏ đồng tình với việc quy định tỷ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách ít nhất 40% tổng số ĐBQH.

can chot ty le dai bieu quoc hoi chuyen trach la chuyen gia nha khoa hoc

Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội sáng 26/5

Liên quan tới vấn đề này, nhiều ĐBQH bày tỏ quan điểm, cần nghiên cứu cơ chế dành tỷ lệ nhất định (khoảng 5%) cho các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý gần đến tuổi nghỉ hưu hoặc đã nghỉ hưu nhưng đủ điều kiện về sức khỏe, có kinh nghiệm, năng lực công tác, trí tuệ và uy tín tham gia làm ĐBQH hoạt động chuyên trách mà không giữ chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan của Quốc hội.

Báo cáo giải trình làm rõ một số vấn đề ĐBQH quan tâm, Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng cho rằng, với ĐBQH chuyên trách, Luật chỉ quy định tỷ lệ tối thiểu phải bảo đảm ít nhất 40% ĐBQH hoạt động chuyên trách.

Không chỉ tỷ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách là chuyên gia mà còn cả các tỷ lệ như đại biểu trẻ, đại biểu là người dân tộc, đại biểu nữ… đều thuộc phạm vi của Đề án bầu cử ĐBQH mà không quy định cụ thể trong Luật.

"Về tiêu chuẩn ĐBQH hoạt động chuyên trách, ngoài các tiêu chuẩn chung còn phải đáp ứng tiêu chuẩn đối với từng chức danh được quy định cụ thể trong các văn bản chỉ đạo của Đảng, văn bản hướng dẫn của UBTVQH…, do đó rất khó để quy định chung trong Luật", Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh.

Vì vậy, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đề nghị Quốc hội cho phép quy định nội dung này trong văn bản dưới luật hướng dẫn chi tiết và bảo đảm các tiêu chuẩn đối với đại biểu hoạt động chuyên trách sẽ cao hơn, đồng thời gắn với các quy định về thực hiện nhiệm vụ đại biểu, chế độ chính sách, tiền lương, chế độ bảo đảm cũng như khen thưởng, kỷ luật.

Tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019), Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội và quyết định lùi thời điểm thông qua dự thảo Luật này sang kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020).

Thanh Nguyễn